Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Obnova misií 2024

Ľudové misie v našej farnosti sa konali od 18. do 26. marca 2023.

Obnova misií po roku bude v dňoch 2.-5. mája 2024 (štvrtok až nedeľa).

Služba pri Božom hrobe 2024

Biela sobota 30. marca 2024

Bdenie s Ježišom v Getsemanoch 2024

Noc zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

28.-29. marca 2024

 

Veľkonočné trojdnie 2024

Slávenie Veľkonočného trojdnia v Starej Bystrici

Nedeľa Božieho slova 2024

  • Intronizácia Svätého písma v rodine  [—> PDF]

Detský vianočný koncert 2023

  • streda 27. decembra 2023 o 15:00 hod.
  • Kostol sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici

Taška svätého Vincenta

Pomáhame chudobným ...

Náboženstvo pre dospelých

  • Stará Bystrica, Kostol sv. Michala Archanjela
  • piatok 17:00 h.:  06.10., 13.10., 20.10., 27.10. a 10.11.2023

Biskup Larry J. Kulick slávil svätú omšu u nás

v nedeľu 9. júla 2023 o 8:00
v Kostole sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici

Služba pri Božom hrobe 2023

Biela sobota 8. apríla 2023

Bdenie s Ježišom v Getsemanoch 2023

Noc zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

6.–7. apríla 2023

 

Veľkonočné trojdnie 2023

Slávenie Veľkonočného trojdnia v Starej Bystrici

Misie - krížová cesta cez obec

Trasa krížovej cesty v piatok večer - upravená.

(Zastavenia sú označené iba orientačné.)

Pomôžme otcom misionárom

Pomôžme otcom misionárom, ktorí robia misie u nás – zahlasujme za kostol v Banskej Bystrici, ktorý opravili a ktorý spravujú. Je zaradený do súťaže o Cenu Fénix.

Hlasovanie:  —> https://www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/pribeh/kostol-v-banskej-bystrici

(Možno hlasovať raz za deň a aj z viacerých mailových adries.)

Svätenie nedele a sviatkov

Platné predpisy o sviatočných dňoch

Pôstna disciplína

Platné predpisy, týkajúce sa pôstu

Nedeľa Božieho slova 2023

Tretiu nedeľu Cerzočného obdobia slávime ako Nedeľu Božieho slova.

 

Ponúkame pomôcky k jej sláveniu.

 

Misie 2023

Sväté misie prebiehali v našej farnosti
v dňoch  od 18. do 26. marca 2023.
Viedli ich otcovia vincentíni (CM).

—> Dekrét

—> Program

—> Priebeh

—> Obrázok (pamiatka)

—> Články o misiách

 

Betlehemské svetlo 2023

Betlehemské svetlo privezú do našej farnosti naši starobystrickí a klubinskí dobrovoľní hasiči v piatok 22. decembra 2023.

Prinesú ho do farského kostola, kaplnky v Klubine a roznesú ku krížom a kaplnkám v celej farnosti. Pri kaplnkách a krížoch bude k dispozícii od 17. hod., označené nápisom "Betlehemské svetlo".

Miesta môžete pozrieť na mape:

 

Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily

18. – 26. novembra

Deviatnik  —>  TU

Pieseň  —>  TU

Roráty 2022

 

S narodením Ježiša Krista to bolo takto...

Lány 2022 - obnovená kaplnka

Nedeľa 9. októbra 2022

Boj proti hladu

Zapájame sa do verejnej zbierky Boj proti hladu, ktorú organizuje Vincentská rodina.

Sestry vincentky nám v nedeľu 11. septembra 2022 pri svätých omšiach ponúkli medovníkové srdiečka, zakúpením ktorých sme mohli prispieť na túto zbierku.

Výročná farská poklona 2023

5.-6. augusta 2023

Svetové stretnutie rodín 2022

nedeľa 26. júna 2022

24 hodín pre Pána 2022

25.–26. marca 2022

Nedeľa Božieho slova 2022

V 3. nedeľu v Cezročnom období, ktorá tento rok pripadne na 23. januára, slávime v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho slova.

...

Betlehemské svetlo 2021

Betlehemské svetlo priviezli do našej farnosti naši hasiči vo štvrtok 23. decembra.

Priniesli ho do farského kostola, kaplnky v Klubine a rozniesli ku krížom a kaplnkám v celej farnosti. Pri kaplnkách a krížoch je betlehemské svetlo od 15. hod., označené nápisom "Betlehemské svetlo".

Miesta môžete pozrieť na mape:

Štedrá večera - Rodinná liturgia

Na spoločnú modlitbu pri štedrej večeri môžeme použiť rodinnú liturgiu, ktorú pripravili kňazi v Kežmarku. (Vo vnútri článku.)

Pokiaľ nám to okolnosti dovolia, zjednoťme sa na Štedrý večer. Sadnime si za štedrovečerný stôl v rovnakú hodinu – o 18:00 hod. K modlitbe nás pozve zvuk zvonov z veže farského kostola i z klubinskej zvoničky.

Nech nás všetkých Božie Dieťa obdarí svojím pokojom a istotou, že nikto z nás nie je sám!

Nový Rímsky misál

Od 1. januára 2022 sa začne na Slovensku používať pri slávení svätej omše nový preklad Rímskeho misála.

Katechézy na túto tému pribúdajú počas Adventu vo vnútri tohto článku.

Video o týchto zmenách je TU.

Advent 2021

Námety na prežívanie Adventného obdobia
 

 

Farské hody 2021

Nedeľa 3. októbra 2021

Duchovná príprava a slávenie hodov

Senkov 2021

Nedeľa 19. septembra 2021

Pápež František na Slovensku 2021

12. - 15. septembra 2021

Požehnanie kaplnky u Budošov

29. augusta 2021

(reportáž i foto)

Povýšky 2021

Svätá omša pri kaplnke Panny Márie na Povýškoch – Klubina, Povýšky – 22. augusta 2021

—>  Program púte

Deň rodiny 2021

Deň rodiny 7. ročník – Lány – 21. augusta 2021

(reportáž i foto)

Farská celodenná poklona 2021

bola v dňoch 31. júla – 1. augusta 2021 (prvá augustová nedeľa)

 

Mali sme možnosť vybrať si jednotlivé polhodiny:
- najskôr skupiny (modlitbové spoločenstvo, ruža, skupinka veriacich z niektorej oblasti a pod.);
- voľné miesta potom obsadili rodiny a jednotlivci.

Nahlasovanie: telefonicky, mailom, osobne (v sakristii) ...

Bdenie s Ježišom v Getsemanoch 2021

v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

Veľkonočné trojdnie 2021

slávenia vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici
(skrátené obrady; bez účasti verejnosti; vysielané naživo)

Nedeľa Božieho slova

Pômocky k sláveniu Nedele Božieho slova

 

Novoročné požehnanie 2021

Na Nový rok, v piatok 1.1.2021 kňaz uskutočnil eucharistické požehnanie celej farnosti:

Rok svätého Jozefa

od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021

(informácie, litánie, ruženec, zasvätenie – vo vnútri tohto článku)

 

Dobrá novina 2020

Koledovanie vo farnosti v tomto roku

* Videovinš

 

Modlitbová reťaz

Zapojte sa do —> modlitbovej reťaze

  • Modlitby za mier na Ukrajine
     

Pozdrav od Mons. Mariana Šurába (hody 2020)

Náš bývalý pán farár, vsdp. kanonik, Mons. prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. nám k našim hodom poslal tento pozdrav:

 

Senkov 2020

13. septembra 2020

 

Povýšky 2020

Púť ku kaplnke Panny Márie na Povýškoch sa uskutočnila v nedeľu 23. augusta 2020.

Farská celodenná poklona 2020

 

bola v dňoch 1. a 2. augusta 2020 (prvá augustová nedeľa)

Veľkonočné trojdnie 2020

slávenia vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici
(skrátené obrady; bez účasti verejnosti; vysielané naživo)

Bdenie s Ježišom v Getsemanoch 2020

v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

Požehnanie - koronavírus 2020

Na začiatku obmedzení z dôvodu šírenia koronavírusu, keď sme sa už nemohli zhromažďovať na slávení bohoslužieb v kostole, po sledovaní sv. omše cez internet prišiel Pán Ježiš medzi nás.

Dobrá novina 2019

Ochotní koledníci v našej farnosti ohlasovali Dobrú novinu v dňoch 27. a 28. decembra 2019.

Betlehemské svetlo 2019

Deň pred Štedrým dňom, t.j. 23. decembra od 16. do 20. hod. členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Bystrici rozniesli betlehemské svetlo do našich domácností. Na svoju prítomnosť v jednotlivých častiach obce upozornili občasným použitím siréhy hasičského auta.

Požehnanie z jasličiek 2019

Vianočný hudobno-divadelný koncert spojený s požehnaním detí a matiek v požehnanom stave sa uskutočnil 25. decembra 2019 vo farskom kostole.

Senkov 2019

V sobotu 14. septembra 2019, na sviatok Povýšenia sv. Kríža, sme konali pobožnosť pri Kríži vďaky v Senkove.

Relikvie sv. Vincenta

Po Slovensku putujú relikvie sv. Vincenta de Paul

V sobotu 19. októbra 2019 sme ich privítali v našom dekanáte, v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici, .

 

Národný pochod za život 2019

 

Na Treťom Národnom pochode za život.22. septembra sa v Bratislave boli prítomni 18 naši farníci spolu s duchovným otcom.

Vďaka za dôstojnú reprezentáciu našej farnosti na tomto dôležitom podujatí!

Povýšky 2019

Svätá omša pri kaplnke na Povýškach bola v nedeľu 25. augusta 2019.

Deň rodiny 2019

5. ročník Dňa rodiny sa uskutočnil v sobotu 17. augusta 2019 v športovo-rekreačnom areáli Stará Bystrica - Lány a okolie

 

Požehnanie bylín a kvetov

Požehnanie bylín a kvetov na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Oprava zvonov

8. augusta 2019 bola dokončená oprava zvonov vo veži Kostola sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici.

Nový mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania

Žilinský biskup ustanovil p. Jána Šimaška za mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania

Rodiny, dielne pravej ľudskosti

Modlitbový úmysel pápeža na august 2019

Výmena farárov v Starej Bystrici

Doterajší pán farár Miroslav Janás bol žilinským biskupom od 1. júla 2019 vymenovaný za farára Farnosti Lednické Rovne.

V našej farnosti pôsobil 10 rokov. Ďakujeme mu za všetko, čo pre naše dobro počas týchto rokov vykonal.

Prajeme mu a v modlitbách vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania na novom pôsobisku.

Deň rodiny 2018

Začiatkom roku 2015 sme mali myšlienku obnoviť v Starej Bystrici, v miestnej časti Lány dlhoročnú tradíciu slávenia svätých omší pri tunajšej kaplnke. Chceli sme pripraviť prijemnú a jedinečnú akciu, niečím výnimočnú a tak vznikol Deň rodiny „iHRYsko“.

Klubinské hody 2018

Nedeľa, 8. apríla, bola nedeľou Božieho milosrdenstva.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Nedeľa, 8. apríla, bola nedeľou Božieho milosrdenstva.

Žilinská diecéza jubilovala

V sobotu 10. februára 2018 sa stretli kňazi Žilinskej diecézy na spoločnej rekolekcii, aby ďakovali za desať rokov života ich diecézneho spoločenstva.

Miništrantský futbalový turnaj

"Nohami utekajte za loptou po zemi, ale srdcom buďte v nebi."

Kňazská rekolekcia v našej farnosti

11. 1. 2018 sa po dvoch rokoch opäť kňazi KNM dekanátu stretli v našej farnosti na kňazskej rekolekcii.

eRko ples 2018

19.1. 2017 sa naše animátorky opäť zúčastnili na eRko plese, ktorý sa tentokrát konal v Žiline, v sále Prístav na Vlčincoch.

Dobrá novina 2017

3D – „Druhým dobro dávať!“
 

Požehnanie z jasličiek 2017

Aj tento rok sme v našej farnosti pripravili podujatie, ktoré nesie názov POŽEHNANIE Z JASLIČIEK.

Vysielačka koledníkov Dobrej noviny

17. decembra, na tretiu adventnú nedeľu sa v našej farnosti uskutočnila vysielacia sv. omša koledníkov Dobrej noviny.

1. adventná nedeľa

3.12., na prvú adventnú nedeľu nahradila hymnu prvopríjmajúcich detí, „La, la, la, dnes je nedeľa“, pieseň „Spolu advent začíname“.

Stretnutie koledníkov Dobrej noviny

V sobotu, 2.12., sa uskutočnilo prvé organizačné stretnutie koledníkov Dobrej noviny.

POŽEHNANIE DOMOV - NÁVŠTEVA FARÁRA

Ak chcete požehnať novostavbu, alebo túžite po pastoračnej návšteve kňaza v novom roku, môžete sa prihlásiť kliknutím na tento odkaz CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

STAROBYSTRICKÝ BETLEHEM

Skôr ako ho uvidíme naživo vo farskom kostole počas vianočných sviatkov, môžete si ho pozrieť v predpremiere na youtube aj s hudobným podkladom. 

CHCEM SI POZRIEŤ VIDEOPREDPREMIERU BETLEHEMA 

Farské vianočné divadielko

Hoci je len začiatok novembra, myslíme už aj na vianočné sviatky a pripravujeme opäť Požehnanie z jasličiek – teda koncert na Božie narodenie.

Pastoračná návšteva o. biskupa v našej farnosti (2017)

Vizitácia je pastoračná návšteva miestneho biskupa vo farnosti, ktorú chce otec biskup osobnejšie spoznať.  Farnosť Stará Bystrica privítala otca biskupa vo štvrtok 12. októbra 2017 už v ranných hodinách.

Milión detí sa modlí ruženec

18. októbra sa deti z našej farnosti zapojili do projektu milión deti sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

Program vizitácie - návštevy otca biskupa v našej farnosti (2017)

Vizitácia je pastoračná návšteva miestneho biskupa vo farnosti, ktorú chce otec biskup osobnejšie spoznať.  Farnosť Stará Bystrica privíta otca biskupa vo štvrtok 12. októbra 2017 už v ranných hodinách. 

PROGRAM VIZITÁCIE uvidíte po rozbalení článku.

Hodová sv. omša

29. septembra bol sviatok sv. Michala archanjela, patróna našej farnosti a 2. októbra výročie posviacky nášho kostola.

Púť mužov do Senkova 2017

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie opäť na chvíľu dolina Senkov ožila spevom a modlitbou.

Príprava tretiakov na 1. sv. prijímanie

Príprava tretiakov na 1. sv. prijímanie je z časti realizovaná na hodinách náboženskej výchovy v škole a druhé miesto prípravy sa koná v kostole na sv. omšiach o 10.30 hod.

Púť na Povýšky 2017

2. júla 2017 sa v našej farnosti aj za upršaného počasia kráčalo už tradične ku kaplnke Panny Márie v Klubine na Povýšky.

Návšteva misionára z Hondurasu (2017)

V nedeľu, 17. septembra 2017 k nám prišiel odslúžiť svätú omšu páter Jozef Noga, ktorý pôsobí ako misionár v Hondurase.

Sv. omša v skanzene vo Vychylovke

27.8. 2017 sme prijali pozvanie a prišli sme so spevokolom Asterius zaspievať na svätú omšu v Skanzene vo Vychylovke, ktorú celebroval mons. Pavol Talapka.

Deň rodiny

V sobotu 19. augusta sme po roku opäť zorganizovali v Starej Bystrici DEŇ RODINY „iHRYsko“. Prvýkrát sme sa na tomto podujatí stretli v zlom, daždivom počasí, ale ani to nás neodradilo od pripravených aktivít.

Celofarská poklona

V dňoch 5. - 6. augusta sa v našej farnosti uskutočnila celofarská poklona. Čas, ktorý mohli naši farníci stráviť s Pánom Ježišom bol rozdelený podľa jednotlivých častí obce.

Prázdninová grilovačka

4.8. 2017 oslávil náš spevokol Asterius 13 rokov. Toto výročie sme oslávili spoločnou grilovačkou.

Kláštor Premenenia Pána v Sampore

11. júl 2017 bol pre oblátske spoločenstvo v Sampore novým historickým medzníkom. Do oblátskej komunity pribudli 5 noví členovia, počas slávnosti sv. Benedikta v kláštore Premenenia Pána zložili do rúk otca priora Vladimíra Kasana oblátske prísľuby.

Te Deum 2017

V posledný deň školského roka 2016/2017 sa naši učitelia a žiaci zúčastnili rannej svätej omše, na ktorej ďakovali za dary, ktoré im náš Nebeský Otec v tomto školskom roku udelil.

19. rokov kňazstva

Náš pán dekan oslávil 27. júna, 19 rokov od začiatku svojho kňazského života. Pri tejto príležitosti zaspieval na svätej omši aj farský spevokol Asterius a jeho členovia mu v mene celej farnosti zablahoželali a vyslovili vďaku Pánu Bohu za nášho úžasného duchovného otca :)

Rozprávkový lesík

18.6.2017 sme prežili radostnú nedeľu spolu s rôznymi rozprávkovými bytosťami. Na Šerikovom okruhu v Čadci sa stretli rozprávky ako Pat a Mat, Tom a Jerry, Mimoni či Asterix a Obelix.

1. sv. prijímanie

4. júna 2017 prijalo 40 tretiakov prvýkrát Pána Ježiša. Na tento deň sa poctivo pripravovali už od adventu.

Narodeniny nášho p. dekana

31.3. 2017 oslávil náš pán dekan narodeniny. Pri tejto príležitosti na svätej omši zaspieval mládežnícky spevokol Asterius a v mene celej farnosti mu zablahoželala Katka Borisová.

Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený...

K obdobiu očakávania na Veľkú noc už neodmysliteľne patrí pobožnosť krížovej cesty. Silné, emotívne slová odznievali počas piatkov z úst mladých a detí a v nedeľu z úst rôznych organizácii vo farnosti.

Miništranstký sľub

9.3.2017 v našom farskom kostole opäť po roku zaznel miništrantský sľub. Miništranti z našej farnosti aj z filiálky Klubina, opäť prisľúbili vykonávať svoje povinnosti poctivo a radostne.

Vizitácia - návšteva otca biskupa v našej farnosti (2017)

V októbri 2017 naplánoval a uskutočnil návštevu našej farnosti otec biskup Tomáš Galis. Deň, ktorý strávil v našom spoločenstve, bol 12. október.

Deň počatého dieťaťa - 25. marec

Už niekoľko rokov sa naša farnosť zapája do kampane „Deň počatého dieťaťa“, takisto to bolo aj tento rok. 

eRko ples - hollywood

Aj tento rok sa naše animátorky, ako každoročne vybrali "plesať", tentokrát do Slovenskej reštaurácie v Čadci. 

Mikulášske eRko stretko

Na Mikuláša si naše animátorky pre deti pripravili spoločné predvianočné stretko, na ktoré prišiel zatiaľ rekordný počet detí. 

Modlitby matiek

Každý piatok sa matky združené v hnutí modlitby matiek koordinované našou diecézou stretávajú na modlitby vo farskom kostole pod vedením pani učiteľky Margity Vráblovej.

Príprava tretiačikov

V našej farnosti začala prebiehať príprava tretiačikov na prvé sväté  prijímanie. Sväté omše v piatky a druhá svätá omša v nedele boli venované práve im. 

Vianoce na snehu

Božie narodenie je tradične príležitosťou k jasličkovej pobožnosti. Ponúkame videozáznam vystúpenia detí a akatist požehnania rodín.

Ukončenie Svätého roka milosrdenstva

20. novembra sme spolu v našej farnosti zakončili mimoriadny Svätý rok milosrdenstva poobedňajšou  pobožnosťou,  a to spievanou Korunkou a litáním k Božiemu milosrdenstvu. 

3. eRko stretko

Malé “Kinderka” - naše deťúrence, ktoré si našli čas a nasmerovali svoje kroky do Čajky, zažili spolu s animátorkami Betkou a Ľubkou opäť zaujímavý a obohacujúci radostný deň. 

Výročie posviacky kostola

Sviatok anjelov strážcov je dňom narodenín nášho farského kostola. Tento rok sme privítali medzi nami manuduktora nášho p. dekana, t.j. kňaza, ktorý ho priviedol k primičnému oltáru. 

2. eRko stretko

V sobotu, 1.10.2016, sme sa my animátorky Anetka a Kika opäť s deťmi stretli na eRko stretku.

eRko stretká vo farnosti

Od 3. septembra 2016 sú v našej farnosti obnovené eRko stretká, ktoré sa konajú vždy prvú sobotu v mesiaci o 14:00 hod. v Čajke na farskom dvore. Všetky deti sú srdečne vítané :) 

Nedeľné popoludnie v Senkove

Ukázal sa nám krásny deň, preto pán dekan prostredníctvom oznamov zvolal všetkých, ktorí chcú hodinku času nedeľného popoludnia stráviť na slniečku a čerstvom vzduchu v Senkove. 

Veni Snacte

Dňa 5.9.2016 sa v našom farskom kostole svätou omšou zahájil nový školský rok. 

Deň rodiny

V sobotu 20. augusta sme radostne prežili s rodinami. Rímsko-katolícky farský úrad v Starej Bystrici, v spolupráci s obcou Stará Bystrica, animátormi a dobrovoľníkmi pripravili druhý ročník Dňa rodiny „iHRYsko“. 

1. eRko stretko

V sobotu, 3.9.2016, sme spoločne všetky animátorky našej farnosti privítali deti na prvom eRko stretku v tomto školskom roku. 

Púť mužov

Aj tento rok sme naplánovali púť do Senkova, na sobotu sedemnásteho septembra. 

Sv. omša v Skanzene vo Vychylovke

Náš farský mládežnìcky spevokol Asterius bol v nedeľu, 21.8. 2016, pozvaný do Skanzenu vo Vychylovke, aby hudobne doprevádzal svätú omšu. 

Duo Sanctus

Anna Polovinkina a Nikolaj Polubojarov, absolventi konzervatória P. I. Čajkovského v Moskve, nás počas sv. omše, 11.7.2016, obohatili svojim spevom a hrou na klavír.

Púť na Povýšky

V sobotu, 2.7.2016, sme opäť putovali ku kaplnke Panny Márie na Povýškoch v Klubine.

Benediktínske hody

Dňa 11. júla 2016 sa uskutočnila slávnosť sv. Benedikta v Kláštore Premenenia Pána v Sampore.

Prázdninová opekačka

Sviatok sv. Cyrila a Metoda prežili animátori a deti z našej farnosti spolu s pánom dekanom pri opekačke. 

Te Deum

Ranná svätá omša, v posledný deň školského roka, bola už tradične poďakovaním učiteľov a žiakov základnej školy za celý školský rok. 

Dospelák :)

27.6. 2016 sa z nášho pána dekana stal "dospelák". K 18. výročiu kňazstva sme mu my, mládežnícky zbor, spolu s farníkmi, počas večernej svätej omše zaspievali pieseň a zablahoželali. 

Rozprávkový lesík

V nedeľu, 19.6.2016, sme sa spolu s našimi deckami vybrali na túru do Rozprávky. Strašidlá, kreslené postavičky, čarovné víly nám ukázali tajomstvá Rozprávkového lesíka na sídlisku Žarec v Čadci. 

1. sv. prijímanie

V nedeľu, 15.5.2016, prijalo Pána Ježiša do svojho srdiečka 35 tretiačikov. 

Krížové cesty

Tento rok boli krížové cesty v našej farnosti netradičné.  

Púť detí v Rajeckej Lesnej

Začiatok mája patrí už tradične Misijnej púti detí, kedy sa v Rajeckej Lesnej stretávajú koledníci Dobrej noviny zo Žilinskej diecézy. 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Prvá nedeľa po Veľkej noci patrí Božiemu milosrdenstvu. Tento sviatok nás vyzýva k tomu, aby sme sa výraznejšie ponorili do hlbín nekonečnej Božej lásky, s dôverou sa k nej utiekali a oslavovali ju. 

Wadowice 2016

Ešte na konci januára 2016 sa naši koledníci vybrali na výlet do Poľska. Minulý rok mala veľký úspech návšteva podtatranského Zakopaného, tento rok sme sa pobrali ešte ďalej na sever a navštívili sme Wadowice a okolie. 

Miništrantský futbalový turnaj

Na konci februára sa naši miništranti zúčastnili miništrantského futbalového turnaja. Tento rok sa už písal tretí ročník. Pred rokom sme sa všetci stretli v Starej Bystrici a 2 roky predtým v Turčianskych Tepliciach. 

Modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu

je v našom farskom kostole  každú nedeľu o 15:00 hod. Prvá nedeľa v mesiaci patrí spievanej modlitbe korunky k Božiemu milosrdenstvu, ktorú doprevádza náš farský mládežnícky zbor Asterius. Všetci ste srdečne vítaní!

eRko ples

22. januára sme sa i my, eRko animátorky našej farnosti, zúčastnili špeciálneho narodeninového eRko plesu v Krásne nad Kysucou. Oblastné centrum Čadca totiž tento rok oslavuje 20. výročie svojho založenia. 

Kňazská rekolekcia v našej farnosti

Krásna slávnosť v kruhu dvadsiatky kňazov sa nevidí každý deň. Tí, ktorí boli prítomní, odchádzali povzbudení a s pocitom zadosťučinenia.

Dobrá novina 2015

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa i tento rok zapojili do koledovania Dobrej noviny. 

Požehnanie z jasličiek 2015

Na sviatok Narodenia Pána sa v našom farskom kostole uskutočnilo podujatie "Požehnanie z jasličiek". Už druhý rok sme tento krásny sviatok spolu oslávili piesňami, tancami a scénkami v podaní detí i dospelých. 

Adventné večery

Od druhej adventnej soboty sa v našej farnosti začala púť „Adventných večerov“. Slová, ktoré na našej prvej prednáške odzneli sa odvíjali od témy: „Spoveď, cesta ku šťastiu.“           

Sviatosť birmovania 2015

Dotkol sa nás Duch Svätý a dal nám tie najdokonalejšie dary. Je len na nás ako ich využijeme :-)

Dušičkové odpustky

O možnosti získať plnomocné odpustky pre našich zosnulých príbuzných vieme, ale ako znie presné vymedzenie podmienok? Čítaj ďalej :)

Žime z lásky svojich rodičov

Opäť po roku naša farnosť prežila krásny víkend, ktorý sa niesol v duchu hodovej slávnosti. Sú dni, kedy nás príde do kostola akosi viac a všetci sa cítime ako jedna veľká rodina. 

Púť do Rajeckej Lesnej

Pútnicke miesto ožíva spevom kňazov a modlitbou sv. ruženca. 

Národná púť do Šaštína

15. september sa už oddávna v našich mysliach spája so sviatkom Sedembolestnej Panny Márie- Patrónky Slovenska. 

Púť mužov do Senkova 2015

V nedeľu, 13. septembra, sme putovali ku krížu - pamätníku bolestných chvíľ vojnovej histórie v Senkove.

Prednáška pre birmovancov

V sobotu, 12. septembra, v rámci prípravy na sviatosť birmovania predniesol p. farár z Brodna, ThLic. Jozef Šoška prednášku na tému Islam. 

Naši animátori birmovancov

Posledná etapa prípravy a bojová porada pred víťazným ťažením ;)

Miništranti v tábore 2015

Aj toto leto sa naši miništranti neváhali zúčastniť miništrantského tábora tentokrát v Chrenovci- Brusne . Spoznali tu veľa nových kamarátov a odniesli si domov veľa krásnych zážitokov.

Birmovanci Speváci v Skanzene

Birmovanci "SPEVÁCI" boli pozvaní, v nedeľu 23.8.2015, spievať pri sv. omši, v Skanzene vo Vychylovke, ktorú celebroval p. farár z Brodna ThLic. Jozef Šoška. 

Deň rodiny a naše iHRYsko

Sobota 8. 8. 2015 patrila v obci Stará Bystrica športovo-duchovnému podujatiu pre rodiny iHRYsko, ktoré pripravili Rímskokatolícky farský úrad Stará Bystrica, obec Stará Bystrica a naši animátori. 

Príprava eRko tancov

I naši animátori sa svedomito pripravovali na eRko tance, ktoré učili deti i dospelých na športovo - zábavnom dni na Lánoch s názvom iHRYsko.

Celodenná farská poklona 2015

Celodenná farská poklona sa v našej farnosti uskutočnila 1. - 2. augusta 2015. 

Kláštor Premenenia Pána- Sampor

Dňa 11. júla 2015 sa uskutočnila slávnosť sv. Benedikta v Kláštore Premenenia Pána v Sampore. 

Levočská púť 2015

Aj veriaci z našej farnosti putovali tento rok na Mariánsku horu v Levoči. 

Ďalšie skvelé stretko za nami :)

Bože, Otče, opäť sme sa stretli, aby sme mohli spoločne pracovať na šírení viery v Teba a spolu duchovne rásť. Ďakujeme Ti, že môžeme spolu byť. 

Cyklotúra birmovancov

Birmovanci "Turisti" v nedeľu 5.7.2015 putovali, spolu s našim pánom dekanom, po stopách východných civilizácii do Riečnic pod vedením Števa Poništiaka. Na cyklotúre mali svojich zástupcov aj skupinky "Speváci" a "Filmári".

Te Deum

"Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme, Teba, večný Otče, uctieva celá zem..." Tento hymnus zaznel v našom kostole 30.6.2015, kedy žiaci a študenti zakončili školský rok a ďakovali za mnohé milosti, ktorými ich Pán Boh počas školského roka obdaruvával. 

Rok do dospelosti

Sedemnásť rokov nie je veľa, ani málo no pre nášho pána dekana je to vždy veľká udalosť. V piatok na vigíliu jeho kňazskej vysviacky sme si počas sv. omše spomenuli.

Púť na Povýšky 2015

V nedeľu 28.6.2015 sme opäť putovali ku kaplnke Panny Márie na Povýškoch v Klubine.

Birmovanci a ich skupinky

Príprava na sviatosť birmovania prebieha v jednotlivých skupinkách, kde birmovanci pracujú so svojimi animátormi na rozvíjaní svojich darov a talentov.

Deň detí v Skanzene

Nedeľa, 31.5.2015, patrila v Skanzene vo Vychylovke najmä deťom.

Naša slávnosť

Dňa 24. mája 2015 v našej farnosti po prvýkrát prijalo Pána Ježiša v Eucharistii 30 detí.

Vedia o nás aj vďaka Biblickej olympiáde

Naša spoločná radosť! Strieborná medajla? S istotou môžeme povedať - druhé miesto na celoslovenskej úrovni. Takto sa do dejín zapísala trojica dievčat, ktoré reprezentovali nielen ZŠ s MŠ, ale s hrdosťou môžem povedať, že i celú našu farnosť. Dve víťazstvá na dekanátnej a diecéznej úrovni boli motorom, ktorý hnal našu štvoricu v príprave na posledné kolo. 

Zo Starej Bystrice na púti rádia Lumen v Krakove

Po roku sa opäť konala rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove.  V sobotu 9. mája skoro ráno sme spoločne s pútnikmi z okolitých obcí v dvoch zájazdových autobusoch smerovali na toto - milosrdenstvom naplnené - miesto. 

Veľká noc 2015

Radosť a pokoj, ktorý prináša Ježiš svojim víťazstvom nad všetkým zlom a nad smrťou, nech prenikne naše srdcia a stane sa nám silou vo vydávaní svedectva, že sme uverili v Ježiša Krista Zmŕtvychvstalého.

Krížová cesta za nenarodené deti

„Mama, otec, prečo?“ Slová, ktoré zneli v kostole sv. Michala Archanjela 29. marca 2015 o 14:30. Prečo chránime orly, ale zabíjame nenarodené deti? Tieto otázky si kládol každý, kto sa zúčastnil pobožnosti Krížovej cesty, ktorú mladí z našej farnosti obetovali za nenarodené detičky, ktoré sú dnes hore u Ocka.

Krížova cesta v kaplnke Božieho milosrdenstva

Počas pôstneho obdobia sa i v našej kaplnke Božieho milosrdenstva, v Klubine, konajú krížové cesty pod vedením mladých z farnosti.

Naše stretká :)

Človek by ani neveril, že svoju odvahu môže skúšať aj 30 cm nad zemou.  Život je jedna dlhá cesta, ktorú si treba spríjemniť, pretože často to nie je cesta ružovou záhradou. Spoločne sme si ju spríjemnili 25. 4. 2015 na ďalšom parádnom stretku.

Maškárny ples 2015

„A znova krásne prežitý deň v našom spoločenstve.“ Túto vetu si mohol opakovať každý, kto sa zúčastnil ďalšej akcie, ktorú si pripravili naše animátorky Ľubka a Betka v spolupráci s naším  p. dekanom. 

eRko retro ples 2015

S eRkom sa dostaneme skutočne všade, ba dokonca aj do (nie tak dávnej) minulosti. O tom, že sa to skutočne dá, sme sa presvedčili 7. februára 2015 v priestoroch sály na Rakovej, na ďalšom skvelom ročníku eRko plesu, ktorý má už päťročnú tradíciu.

Miništrantské dni a sviatok Dona Bosca

Rok sa opäť stretol s rokom a v predvečer sviatku sv. Jána Bosca sme si opäť obnovili miništrantské sľuby. Sv. omši predchádzalo príjemné posedenie pri tradične výborne napečených šiškách a čaji v Čajke. 

Dobrá novina mení môj život...

Koledovanie prebehlo na Slovensku už dvadsiatykrát, a tak aj vďaka tomuto okrúhlemu číslu prichádza k bilancovaniu. Mení Dobrá novina životy? Zmenila aj môj život? 

Požehnanie z jasličiek

25. 12. 2014 sme  v našej farnosti na výzvu nášho pána dekana Miroslava Janása zorganizovali podujatie pod názvom „Požehnanie z jasličiek“ . V kostole sa stretlo veľa talentovaných ľudí nielen z našej farnosti ale aj z okolia. Môžete si pozrieť aj krátke video.

Predvianočné eRko stretká

ERKO stretká majú u nás vo farnosti už niekoľko ročnú tradíciu. Ako už iste viete, pokračuje aj tento školský rok. V mesiaci november a december sme absolvovali spoločne 4 stretnutia. 

Trojkráľový koncert

Trojkráľový koncert skupiny USB je tu i tento rok. Môžete sa pozrieť na dokumentačné foto a video:)

Betlehemy vlastnoručne zhotovené (2014)

Výzva vlastnoručne si zhotoviť rodinný betlehem s jasličkami našla odozvu. Niekoľko rodín poslalo fotografie betlehemov, ktoré zverejňujeme na povzbudenie pre všetkých.

Adventné nedele a tretiaci

Už tradične patria adventné nedele v našej farnosti tretiačikom, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Počas sv. omší sa deťom pán dekan prihovára a motivuje  k aktívnemu prežívaniu adventného obdobia a k príprave na Vianoce. 

Mikuláš v Čajke a v kostole 2014

Aj tento rok k nám na spevko zavítal sv. Mikuláš. Našli sme si od neho malú sladkosť a úsmev na tvári. V kostole na nás všetkých čakal v podobe nášho pána dekana, ktorý každého obdaroval sladkosťou. 

Magnificat 2014

Festival duchovnej piesne katolíckej mládeže Kysúc - MAGNIFICAT, sa uskutočnil už po 21 krát.  Tradične sa uskutočnil v sobotu pred prvou adventnou nedeľou, 29. 11. 2014 v Dome kultúry v Čadci. 

Kamenný kríž pri kostole - reštaurovanie 2014

Slávnostné požehnanie zreštaurovanej kultúrnej pamiatky sa uskutočnilo 9. novembra 2014 po druhej svätej omši so začiatkom o 10:30 hod.  

A opäť sú tu detské eRko stretká

Už štyri roky organizujeme detské eRko stretká. V novom školskom roku sme sa podujali rozšíriť naše rady. Tešíme sa, že v mariánskom mesiaci nám pribudlo niekoľko nových stretkárov. Neváhajme a zapojme sa do spoločného rozvíjania čností. 

Hodová sv. omša 2014

Michalské hody sú výnimočnou udalosťou celej bystrickej doliny. Tento rok sme na slávnostnej sv. omši privítali biskupského vikára pre ekonomické veci vdp. Stanislava Ďungela. Nestačí mať len Boha v srdci, ale s vďačnosťou si každý deň uvedomujme, že my sami sme v Božom srdci. Boh nás miloval prvý.

Kňazstvo - dar od BOHA

Spoločne s našim pánom dekanom sme si v piatok (27. júna 2014), v piatom roku jeho pôsobenia v našej farnosti, spomenuli na jeho výročie kňazstva. Už 16. rokov pôsobí ako kňaz a z toho tretinu svojho kňazského života prežil v našej farnosti. Prajeme mu v jeho ďalšej pastorácii veľa Božích milostí a požehnania. 

Farská púť mužov do Senkova

Na sviatok Povýšenia svätého kríža sme v našej farnosti putovali ku krížu - pamätníku bolestných chvíľ vojnovej histórie. Cestou sme prednášali zamyslenia krížovej cesty a na záver sme sv. omšou pozdvihli našu obetu Bohu.

Miništrantský tábor 2014

Aj tento rok sme sa spolu s dehoniánskymi skupinami z Veľkých Ripňan a Turčianskych Teplíc vybrali spoločne stráviť čas prázdnin, tentokrát do Chrenovca-Brusna, neďaleko Prievidze. 

eRko ples 2014

4. ročník eRko plesu sa uskutočnil, 8.2 .2014,  tentokrát v  Krásne nad Kysucou. Taktiež tu nesmeli chýbať naši animátori, ktorí sa perfektne zabavili a spoznali veľa skvelých ľudí.

Miništrantský sľub 2014

Na sviatok sv. Jána Bosca si naši miništranti už tradične obnovili miništrantský sľub. Pred sv. omšou sa stretli v Čajke na malom agapé, počas ktorého si pripravili program na svätú omšu. 

Koncert skupiny USB v Dolnej Štubni

Na sviatok Hromníc skupina USB začala svoje turné, a to konkrétne v malej dedinke Dolná Štubňa v okrese Turčianske Teplice. 

Trojkráľový koncert Asterius+HaeveN+USB

Aj v tento rok naši mladí z farnosti spojili svoje talenty a vytvorili krásne dielo v podobe kocertu. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí prijali pozvanie duchovne pookriať pri piesňach s vianočnou tematikou.

Tretiaci s výzvou adventu

Pripraviť sa na prvú spoveď a prvé sväté prijímanie, to nie je len vec školskej katechézy na hodinách Náboženskej výchovy.

Adventná spoveď

Byť čistý a s pokojom na duši, to je túžba mnohých veriacich, ktorí sa chystajú na vianočné sviatky. Tradične vo štvrtok, 19. decembra, sme mohli spustiť kamene zo srdca aj my pri našich spovedníkoch.

Januárová kňazská rekolekcia nášho dekanátu

Krásna slávnosť v kruhu dvadsiatky kňazov sa nevidí každý deň. Tí, ktorí boli prítomní, odchádzali povzbudení a s pocitom zadosťučinenia.

Dobrá novina- koledovanie 2013

 "Radostná zvesť starobystrických a klubinských koledníkov Dobrej noviny sa ozývala našou farnosťou v dňoch 27.12 až 29.12. 2013. Koledníci boli rozdelení do viacerých skupín a postupne obkoledovali celú farnosť.

Vysielačka koledníkov Dobrej noviny v Pruskom 2013

Dobrá novina našu farnosť neobíde ani  tento rok ....

Ešte pred samotným ohlasovaním radostnej zvesti, sa naši koledníci zúčastnili vysielacej pobožnosti v Pruskom, teda svätej omše celebrovanej našim žilinským biskupom. 

Nutná údržba organu

Po necelých siedmych rokoch od generálnej opravy v roku 2007 bolo treba vykonať údržbu organu, resp. najviac namáhaných súčiastok a doladiť píšťaly. 

Miništrantský tábor

Jedenásti miništranti z našej farnosti prežili týždeň na duchovných cvičeniach- tábore v poľských Pieninách spolu s miništrantmi z Veľkých Ripnian a z Turčianskych Teplíc.

Vypni telku, zapni seba (VTZS)

Každý deň o 15:30 v Čajke :)

Prežiť týždeň bez telky, počítača či mobilu je v tejto dobre pre nás každého veľmi ťažké. Práve preto eRko ponúka akciu s názvom Vypni telku , zapni seba. V týždni od 17.6. do 21.6. sme spolu s deťmi z farnosti trávili popoludnia plné zábavy, tanca, piesní, ukazovačiek... 

Živčákfest 2013

Spevácky zbor Asterius sa zúčastnil 5. ročníka medzinárodného festivalu „Živčákfest“ na počesť Panny Márie.

Spevácky zbor Asterius sa chystá na Živčákfest 2013

 

5. ročník medzinárodného festivalu ku cti Panny Márie

Na Živčákfest ste všetci z farnosti srdečne pozvaní, a to hlavne rodiny s deťmi :) Príďte stráviť krásnu sobotu a zároveň si uctiť Pannu Máriu v mesiaci máj.

eRko na informačnej tabuli v predsieni kostola

Sobotňajšie stretko bolo opäť iné, možno trochu netradičné, a to hlavne preto, že sme vyrábali našu vlastnú nástenku, na ktorej si i vy môžete prezrieť niečo o eRku.

Kalčeto turnaj miništranti a Asterius

Sobotňajšie popoludnie sme si ozvláštnili nám už známou hrou kalčeto, teda stolným futbalom :) Po rozdelení do piatich dvojíc sme mohli rovno začať hrou.

25. marec - Deň počatého dieťaťa

Deň, kedy aj my môžeme vyjadriť našu úctu k životu nosením bielej stužky a stať sa tak nositeľmi posolstva kampane. My eRkári z farnosti Stará Bystrica sme si pripravili pri príležitosti tohto výnimočného dňa krížovú cestu spolu so speváckych zborom Asterius. 

Krížová cesta mladých

Mohli by sme si povedať, čo len môžu vedieť mladý ľudia o bolesti a trápeniach, ale v každom veku sme schopní vcítiť sa do bolesti trpiaceho. V piatok pred kvetnou nedeľou, ktorá patrí hlavne mladým ľuďom, predniesli zastavenia krížovej cesty.

eRko volejbalová víkendovka v Krásne nad Kysucou

V dňoch 15. - 16. marca 2013 sa animátori našej farnosti zúčastnili na "eRko volejbale" v Krásne nad Kysucou. Všetko odštartovala sv. omša, o 18:00 hod., v kostolíku sv. Ondreja  v Krásne nad Kysucou.

Krížová cesta našich piatačikov

Tentokrát si pobožnosť krížovej cesty pripravili naše decká - PIATACI :)

Krížová cesta tretiakov 2013

Pobožnosť krížovej cesty tentokrát predniesli naši tretiačikovia, ktorí sa tento rok pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Krížová cesta gospelovej skupiny HeaveN

Nedeľnú krížovú cestu nám predniesli dve veľmi talentované dievčatá z novozaloženej  gospelovej skupiny HeaveN. 

TR Miništrantský turnaj vo futbale

Dňa 2.3. 2013 sa naši miništranti na čele so Števom a za prítomnosti pána farára zúčastnili priateľského miništrantského turnaja v Turčianskych Tepliciach, spolu s farnosťami Turčianske Teplice a Veľké Ripňany. 

Animátori plesali :)

Dňa 26. 1. 2013 sa uskutočnil už tretí ročník eRko plesu, na ktorom mali naši animátori premiéru.

Trojkráľový koncert gospelovej skupiny USB

Záznam z koncertu je k dispozícii.Gospelovú skupinu USB Vám už azda predstavovať nemusíme :) Po svojej premiére na Vianočnom koncerte v Kultúrnom dome  sme sa rozhodli,  potešiť Vás ešte jednou dávkou piesní z nášho repertoáru.

Dobrá novina- koledovanie 2012

Už osemnástykrát sa celé Slovensko zapája do verejnej zbierky na Dobrú novinu, ktorá sa stala najväčšou otvorenou akciou eRka. Inak tomu nie je ani v našej farnosti.

Mikulášske stretko

Animátori si pripravili stretko zamerané na osobnosť sv. Mikuláša :)

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI!

2. november je deň Pamiatky zosnulých, a taktiež si v tento deň spomíname na deti, ktoré sa nemohli narodiť. Po sv. omši sme spoločne vytvorili sviečkový pochod ku krížu vedľa  kostola. 

Detský čin pomoci prebiehal aj v našej farnosti...

DČP je kampaň eRka už s 12- ročnou tradíciou na Slovensku.  Zámerom kampane je motivovať nielen deti,  ale aj dospelých k nezištnej pomoci. Ukázať, že stačí málo aby sme dokázali veľa, učiť sa vzájomnej spolupráci a viac vnímať svet okolo seba. Tohtoročným heslom bolo:  “Pomáhať je dobré.“ 

Chvály birmovancov 2012

Ďakujem Pánu Bohu za týchto mladých ľudí, že ich môžem pripravovať, cvičiť a prežívať s nimi chvíle plné radosti a úsmevu. Je úžsné pozerať na to, ako si budujú, upevňujú a vytvarajú pevný vzťah a cestu bližšie k Bohu!!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ľubka :)

Animátori birmovancov

Pozor! Pozor! Máme tu nových spolupracovníkov pri príprave birmovancov.

Prvé chvály skupinky BIRMOVANCI - SPEVÁCI 2012

 

Naši birmovanci sú aktívne zapojení a  rozdelení do viacerých skupín podľa toho, čo ich baví a napĺňa. Skupinka „Speváci“ si pod vedením pána farára a  Ľubky už stihla pripraviť prvé Chvály. 

Priateľská návšteva

 

 V dňoch od 7.-13. júna nás navštívili miništranti z Veľkých Ripňan a z Turčianskych Teplíc spolu so svojimi pátrami-Štefanom a pátrom Jozefom. 

Výlet do BOJNÍC

Posledný júnový deň nám prialo pekné počasie, a tak nám  nič nebránilo vycestovať  do Bojníc. Cestu sme si spríjemnili spievaním známych ukazovačiek. Našim hlavným cieľom bola ZOO Bojnice, ktorá existuje už od roku 1955.

Kalčetový turnaj

Ako osláviť koniec šk. roka? Jednoduché, hraním kalčeta :) Práve takto urobili tí, ktorí sa zúčastnili priateľského stretnutia v stolnom futbale.

Oblastné stretko eRkáčov :)

Víkendovka animátorov v Krásne nad Kysucou.

25. marec - Krížová cesta mladých z farnosti

Mladí vyjadrili svoje áno ŽIVOTU OD POČATIA...

Deň počatého dieťaťa 25. marec

Chcete vedieť viac? Pozrite si reláciu:)

Pán farár z Ochodnice, páči sa Vám tu?

Na pravidelné animátorske stretko nás prišiel pozdraviť a povzbudiť spolužiak nášho pána farára, vdp. Ján Čepela je farárom v Ochodnici. Do CVČ prišiel v sprievode svojho kostolníka a pána prednostu. Potešili sme sa, keď nám oznámil, že sa počas letných prázdnin stretneme aj s mladými animátormi z Ochodnice, ktorí tu organizujú letný tábor pre deti. 

Krížová cesta tretiakov

Mohli by sme povedať: "čo len môžu tieto deti vedieť o bolesti a trápeniach", ale v každom veku sme schopní vcítiť sa do bolestí trpiaceho. Na štvrtú pôstnu nedeľu sa pripravili dokázať to v praxi i naši tretiaci. Dôstojne predniesli zamyslenia zastavení krížovej cesty. Tieto okamihy zachytil i objektív nášho fotoaparátu. 

Manželstvo nad Zlato

Počas prípravy k sviatosti birmovania vznikajú rôzne projekty, jedným z nich je i náš reportérsky team Nika & Majka.

Ich prvá reportáž, ktorú Vám ponúkame, sa zamerala na dva manželské páry oslavujúce manželské jubileum. Tešíme sa i na ďalšie Vaše reportáže:) 

Krížová cesta otcov

V nedeľu 12. marca predniesli zastavenia krížovej cesty odvážní otcovia, ktorí pri pobožnosti prosili hlavne o požehnanie "byť dobrým otcom".

Fotky a text krížovej cesty si môžete otvoriť kliknutím na názov článku.

Krížová cesta matiek

Na druhú pôstnu nedeľu si patronát nad krížovou cestou zobrali matky. Krásne predniesli zamyslenie nad jednotlivými zastaveniami a modlili sa za svojich manželov a svoje deti.

Text krížovej cesty sa vám objaví po kliknutí na názov článku.

Jaroslav Velička zvečnil náš farský kostol

V pondelok 5. marca 2012 známy a uznávaný fotograf Jaroslav Velička zvečnil interiér nášho farského kostola. 

Fotografie budú súčasťou pripravovanej knihy o kysuckých farnostiach. Ďakujeme za návštevu a veľmi sa tešíme na pripravované dielo.

Miništranti v akcii...:-)

Miništranti strávili sobotu príjemne a hlavne úžitočne :D

Začíname pôst obetou

3. marca v popoludňajších hodinách sme sa stretli s úmyslom naladiť svoje srdcia na melódiu pôstneho obdobia.  

V zdravom tele zdravý duch

V sobotu 11. februára sme mohli mať podiel na radosti zo vzájomného stretnutia a poznávania krás zimnej prírody. 

Sánkovačka :D

Zimné počasie a dostatok snehu nám umožnili, aby sme sa i tento rok vyjašili na snehu.  Dňa 21. 1. 2012 sme sa my, deti a mládež vybrali na sánkovačku. Po spoločnej dohode sme vybrali trasu. Tak, ako aj minulý rok, sme ostali verní Bobovcu :) Samozrejme sme nezabudli ani na poriadnu guľovačku, ktorou sme si spríjemnili dlhý výstup na kopec. Keď sme  konečne vyšliapali hore,  mali sme pre seba celý svah. Vtedy sa začala skutočná zábava, keď sane predbehli deti, boby nabrali vysokú rýchlosť a nám už neostalo nič iné, len bežať. A tak, niekedy sme neovládali sane my, ale ony nás. S dobrou náladou, úsmevom na perách, trochu unavení, sme sa vrátili späť. Tento deň sme teda nestrávili pred televíziou či počítačom, ale naplnili ho množstvom zážitkov a radostí.

                                 Kristínka :)

eRko Mikuláš v Čajke :)

Šiesty deň v mesiaci december je zasvätený sv. Mikulášovi, a tak sme si  tento sviatok pripomenuli i my, i keď o niečo skôr. Dňa 3. 12. k nám do Čajky zavítal Mikuláš spolu s Čertom a Anjelom. Natešení sme čakali čo nám prinesie. Sľúbil nám odmenu, ale až keď sa s ním zabavíme. Spolu sme si vytvorili anjelikoch, ktorými sme sa obdarili, maľovali sme farbami na sklo a zahrali sa super hru, pri ktorej sme zistili, že nie je tak jednoduché rozosmiať jeden druhého. No a už prišla chvíľa, keď sv. Mikuláš ohodnotil, ako sme poslúchali a rozdal nám vrece plné sladkostí...preto mu ĎAKUJEME! :)

 

 

Kristínka :)

Vysielanie koledníkov Otcom biskupom Tomášom Galisom v Pruskom :)

 

 Dobrá novina , inak koledovanie je u nás vo farnosti už dlhou tradíciou. Ani tento rok si Dobrú novinu nenecháme ujsť. Ešte pred ohlasovaním radostnej zvestí  sme sa zúčastnili „Vysielačky“  koledníkov Dobrej Noviny Žilinskej diecézy v Pruskom. Z našej farnosti nás bolo spolu 32, z celej diecézy 522 detí z 29 farností. Deň sa začal svätou omšou, ktorú celebroval biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis.  Otec biskup nás vyzval k tomu,  aby sme sa nebáli svedčiť o radosti,  a to hlavne našimi skutkami. Tiež, aby sme žili život pre Ježiša Krista, aby sme ho nachádzali, prijímali Jeho slovo, a to žili. Po záverečnom požehnaní sme si pozreli aj františkánsky kostol a jeho kryptu, vyspievali a “ vyjašili“  sa na chválach skupiny Dizraeli. Spokojní plní radosti sme sa vracali domov spievajúc si piesne... :)

 

 

Kristínka :)

Magnificat 2011

Super akcia so super ľuďmi :) Úsmev a radosť určite nechýbali :)

Celodenná farská poklona 2011

Začiatok poklony je v sobotu 13. augusta o 16.30 hod. pobožnosť na ukončenie poklony bude v nedeľu 14. augusta o 15.30 hod., počas celodennej poklony si uctime i pozostatky sv. Cyrila a to od 9.00 hod. - 10.00 hod. 

Relikvie sv. Cyrila aj v našej farnosti 14. augusta

Relikvia sv. Cyrila, mnícha, slovanského vierozvesta, spolupatróna Európy putuje po všetkých slovenských diecézach v rámci duchovnej prípravy na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré si pripomenieme v roku 2013. 

Po kliknutí si môžete pozrieť Harmonogram putovania relikvií – dekanát Kysucké Nové Mesto

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS