Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Služba pri Božom hrobe 2024

Biela sobota 30. marca 2024

 

 

 • Služba
  • Do tejto čestnej služby sú pozvaní všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sú schopní polhodinu kľačať.
  • Vyberte si a zapíšte sa na polhodinu, ktorá vám vyhovuje.
  • Môžete vytvoriť dvojicu alebo sa zapísať samostatne.
  • Zapísať sa treba menovite – na každú polhodinu dvaja slúžiaci.
  • Počas služby treba kľačať na pripravenom kľakátku. (V prípade potreby je možné sa na chvíľu postaviť.)
  • Čas služby možno využiť na osobnú modlitbu, rozjímanie, čítanie vhodného textu.
  • Služba sa vykonáva v sviatočnom odeve.
  • Poklona pri Božom hrobe sa koná v tichosti.
  • Služba na kľakátkach sa mení pri zmene stráží hasičov.
  • Na službu sa možno nahlásiť mailom, sms-kou, telefonicky...

 

  

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS