Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Požehnania

Čo sú požehnania a aké požehnania poznáme

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS