Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Pieseň k sv. Jozefovi

Keď sa Boh nevládnym dieťaťom stáva

 

1.  (Vstup)

Keď sa Boh nevládnym dieťaťom stáva,

túli sa k Márii hlavička malá, –

Jozef, muž statočný, – keď prídu ťažké dni, –

berie Dieťa s Matkou do ochrany.

 

2.  (Glória)

Na horách pastierom keď anjel spieva:

„Buď pokoj na zemi, buď Bohu sláva!“

Jozef, muž statočný, – od hladu, od zimy

Dieťa narodené s láskou chráni.

 

3.  (Krédo)

Aká láska, Bože, aká to viera –

vidieť v tom Dieťati Vykupiteľa!

Daj veriť, Bože môj, – v to Dieťa ako on, –

Jozef, keď v maštali mu ustiela.

 

4.  (Obetovanie)

Dať ruky, dať srdce, tak ako Jozef,

Pánovi do služieb, – dať ako obeť.

Pre lásku na zemi, v tajomnom spojení –

daj, Bože, byť s tebou a ty s nami.

 

5.  (Záver)

Keď nám trápi dušu úzkosť a úžas:

„Čo bude s nami a čo bude po nás?“

Jozef, muž statočný, – chráň lásku na zemi, –

kým sa v deň posledný nenaplní.

 

6.

Keď sa biedny človek bezmocným stáva,

do dlaní sa kloní boľavá hlava.

Jozef, muž statočný, keď prídu ťažké dni,

vezmi každého z nás do ochrany.

—  &  —

(Text: P. Jozef Porubčan SJ)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS