Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Nedeľné oznamy

 

Dvadsiata šiesta nedeľa – 27. septembra 2020

 

Pozdrav od Mons. Mariana Šurába

Náš bývalý pán farár, vsdp. kanonik, Mons. prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. nám k našim hodom poslal tento pozdrav:

 

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Pre slávenie verejných bohoslužieb stále platia určité obmedzenia.
  • Dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej svätej omši je zrušený od 17. 6. 2020.
    V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

 

 

 

  • Opatrenia, platné v našej farnosti, sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku

Senkov 2020

13. septembra 2020

 

Povýšky 2020

Púť ku kaplnke Panny Márie na Povýškoch sa uskutočnila v nedeľu 23. augusta 2020.

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

Zaujímavé články a myšlienky v čase epidémie

Rozličné zaujímavosti na tento čas

Svätí a sviatky v našom kostole

Ktorých svätých máme a ktoré sviatky slávime v Kostole sv. Michala Archanjela

...

Strana: 1 2
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS