Farnosť Stará Bystrica
Radosť vychádza zo srdca,
ktoré sa cíti milované Bohom a ktoré miluje Pána.
Ján Pavol II.

Aktuálne info

  • Nedeľa a sviatok – svätá omša v priamom prenose z kostola
  • Materiály pre domáce slávenia
  • Literatúra
  • Denne – možnosť navštíviť súkromne kostol a prijať potrebné sviatosti
  • Denne – eucharistické požehnanie v priamom prenose z kostola
  • Odpustky

(viac vo vnútri tohto článku)

Nedeľné oznamy

 

Piata pôstna nedeľa 29. marca 2020

 

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Od 10. 3. 2020 až do odvolania na Slovensku neslávia verejné bohoslužby.
  • Obmedzenia a informácie vo vnútri článku

Naživo

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

Bdenie s Ježišom v Getsemanoch

v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

Mapy – trasy

Trasy požehnania          [Veľkonočná nedeľa 12.4.2020]

Zaujímavé články a myšlienky v čase epidémie

Rozličné zaujímavosti na tento čas

Keď im Ženícha vezmú, potom sa budú postiť

4. pôstna nedeľa 2020 

(Katechéza na aktuálne témy:  bohoslužby slávené bez účasti verejnosti; slávenie bohoslužby doma; nemožnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi; hromadné rozhrešenie; eucharistický pôst; duchovné sväté prijímanie; aktuálne úplné odpustky)

Modlitba zverenia sa Božiemu milosrdenstvu

na výročie smrti sv. Jána Pavla II.

Strana: 1 2
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS