Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Starobystrickí farári

Zoznam farárov a iných kňazov pôsobiacich v Starej Bystrici

 

 

Od vzniku farnosti pôsobili tu ako farári (príp. farskí administrátori) títo kňazi:

 

1. Ján Rybársky (1698)

2. Matej Galas (1698)

3. Štefan Chynoráni (1698–1701)

4. Štefan Dubnicaj (1701–1702)

5. Martin Hudeky (1702–1704)

6. Mikuláš Bartakovič (1704–1706)

7. Andrej Bekusky (1706–1707)

8. Andrej Tomašovič (1707–1716)

9. Ján Silvaj (1716–1717)

10. Andrej Bikaši (Bekafy) (1717)

11. Ján Apáty (1717–1732)

12. Jozef Barankovič (1732–1741)

13. Martin Príbranský (1741–1758)

14. Anton Zigismundi (1758–1767)

15. Jozef Korsinský (1767–1780)

16. Ján Čajko (1780–1815)

17. Ján Majerský (1815–1824)

18. Ján Krstiteľ Holáč (1824–1879)

19. František Horvát (1879–1880)

20. Ladislav Mesároš (1880–1889)

21. Štefan Kapallay (1889–1900)

22. Ján Svitek (1900–1936)

23. Ján Gahér (1936–1989)

24. Marián Šuráb (1989–1994)

25. Ján Hrabovský (1994–1997)

26. Pavol Maretta (1997–2009)

27. Miroslav Janás (2009–2019)

28. Jozef Hlinka (od 2019)

 

Štefan Chynoráni pravdepodobne zomrel v Starej Bystrici a asi je aj tu pochovaný.

Ján Majerský zomrel v Starej Bystrici a je pochovaný zrejme vedľa kostola v hrobe s kamenným náhrobkom.

Ladislav Mesároš zomrel v Starej Bystrici a jeho pochovaný pri kostole; jeho hrob zdobí železný kríž s jeho menom.

 

 

Okrem farárov pôsobili vo farnosti aj mnohí kňazi ako kapláni alebo výpomocní duchovní:

 

Ján Svitek (1896–1900)

Anton Blaha (1905–1909)

Karol Zaškvara (1909–1913)

Anton Šmotlák (1913–1914)

Jozef Pokorný (1914)

Štefan Zlámal (1914–1915)

Jozef Pietrik (1915–1916)

Štefan Fundárek (1917–1918)

František Miklošovič (1918–1924)

Jozef Randík (1919)

Juraj Kempný (1919–1921)

Štefan Leitman (1921)

Jozef Pokorný (1921–1922)

Michal Boleček (1922–1925)

Fabián Boleček (1925–1928)

Gejza Kubíček (1928–1929)

Tomáš Komár (1929–1930)

Imrich Kyjaček (1930)

Štefan Kalina (1930–1932)

Rudolf Števula (1932–1933)

Jozef Omelka (1933–1934)

Peter Černo (1934–1937)

Ferdinand Foltán (1936)

Ján Gašinec (1937–1938)

Rudolf Gerši (1938)

Rudolf Korec (1939–1940)

Koloman Grman (1940–1941)

Pavol Kováč (1941–1942)

Alojz Drgoň (1942–1944)

Elemír Filo (1944–1946)

Štefan Raček (1946–1947)

Štefan Ivanka (1947–1948)

Anton Domin (1948–1949)

Cyril Šujak (1948)

Štefan Raček (1954–1955)

Dominik Cyriak Macák (1955–1957)

Ferdinand Martiš (1975)

Anton Kožák (1975–1976)

Anton Kopásek (1999–2003)

Jaroslav Mujgoš (2003–2006)

Patrik Sojčák (2006–2007)

Anton Dubovický (2009–2011)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS