Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Nedeľa Božieho slova 2024

  • Intronizácia Svätého písma v rodine  [—> PDF]
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS