Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Požehnanie posvätného priestoru u Kráľov

12. septembra 2020

 

Novovybudovaný priestor s obrazom Panny Márie v časti U Kráľov bol požehnaný v sobotu 12. septembra 2020 o 14. hod.

Veriaci sa zhromaždili na rázcestí (pri obchode "Biely dom"), odkiaľ v procesii s modlitbou ruženca putovali na toto miesto. Požehnania sa zúčastnilo cca 130 veriacich, predovšetkým z okolitých častí, ale aj známi z iných farností.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS