Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Biskup Larry J. Kulick slávil svätú omšu u nás

v nedeľu 9. júla 2023 o 8:00
v Kostole sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici

 

Mons. Larry James Kulick, biskup diecézy Greensburg v Pensylvánii, USA, pri návšteve Slovenska slávil v nedeľu 9. júla 2023 sväté omše v rodisku svojich starých rodičov.

O 8:00 hod. slávil svätú omšu v našom farskom kostole. V príhovore sa zmienil o prežívaní viery v Amerike a vyjadril vďačnosť, že vieru získal od predkov pochádzajúcich zo Slovenska.  Po svätej omši zostal chvíľu v družnom rozhovore s veriacimi. Potom si prezrel námestie a Slovenský orloj.

 

Starí rodičia biskupa Larryho Kulicka prišli do Ameriky z Kysúc, z otcovej strany vedú korene do Novej Bystrice, po matke do Starej Bystrice.

Jeho biskupský erb je veľmi zaujímavý:

Na ľavej strane sa nachádza erb diecézy Greensburg, ktorú spravuje. Pravá strana je osobná, odkazuje na slovenský pôvod biskupa. Tvorí ho štylizácia slovenského národného znaku. Tmavočervená farba vo vrchnej časti slovenského znaku symbolizuje krv, bledšia v spodnej časti oheň. Dva odtiene červenej na pozadí slovenského dvojkríža odkazujú na mučenícku smrť jeho krstného patróna, svätého Vavrinca (Larry je skrátené meno Lawrence). Diakon Vavrinec zomrel mučeníckou smrťou upálený na rošte. Je to aj odkaz, že každý veriaci človek je povolaný evanjelizovať a horliť za kresťanskú vieru. Dvojkríž pripomína slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda. Modré trojvršie je jednak odkazom na slovenské kopce, no predstavuje aj vrchy juhozápadnej Pensylvánie. Modrá a biela sú zároveň aj oficiálne farby jeho rodného mesta Leechburg; modrá je tiež symbolom ocele – Leechburg je významným producentom tohto kovu. Modrá farba má tiež odtiene, ktoré symbolizujú, že Kristus osvetľuje náš život. Dva snopy pšenice na kopcoch odkazujú na pokrm, ktorý Ježišovi podávala svätá Marta, patrónka Kulickovej rodnej farnosti. Pšenica je tiež symbolom Eucharistie a žatvy. V každom zväzku je sedem pšeničných klasov, ako je sedem sviatostí cirkvi. Štrnásť je zasa počet apoštolov s Ježišom a Máriou – základ Cirkvi.

Biskupské heslo znie: „Christus est Veritas“ – „Kristus je Pravda“.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS