Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Socha sv. Jána Nepomuckého

Baroková prícestná plastika sv. Jána Nepomuckého, pochádzajúca z 2. polovice 18. storočia, sa nachádza oproti budovy fary. Pomerne malá plastika je umiestnená na masívnom murovanom pilieri. Spomína sa vo vizitácii z roku 1767 a neskôr v listine z roku 1828, kde sa starobystrickí veriaci zaväzujú k starostlivosti o ňu: „My niže podpísané úrady Stará Bystrica, Kubina, Radôstka, i celá obec, komu by o tom potrebno bolo vedeti, aneb vedeti chcel, že my majíce jednu statuu svätého Jána Nepomuckého z kameňa, stojacu pri fare Bystrickej, takova statua nemá žadnej fundácie, tak my tri dediny vyš menované, chceme opatrovať a nakladať, jak my, tak naše deti večité, na čo pre lepšiu vernosť a istotu vydávame za seba obligáciu túto, našími menami podpísanú a dedinskými pečiatkami potrdzujeme.“

Podľa hypotéz zhotoviteľom tejto sochy mohol byť zatiaľ neznámy neskorší učiteľ Jána Kurica, ktorý ďalej sprostredkoval kamenárske umenie svojmu následovníkovi Jozefovi.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS