Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Kaplnka u Králov

Požehnaná 12.9.2020.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS