Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Dobrá novina mení môj život...
Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

eRko >> Dobrá novina mení môj život...

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS