Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Odpustky pre zosnulých

Chceš pomôcť zomrelým? – Získaj pre nich odpustky!

 

 

Kedy a ako?

 • 1. spôsob:
  • 1. novembra poobede
  • 2. novembra celý deň
   • nábožne navštív kostol
   • pomodli sa Otče náš a Verím v Boha
 • 2. spôsob:
  • každý deň od 1. do 8. novembra
   • nábožne navštív cintorín
   • pomodli sa za zosnulých
 • Pri oboch spôsoboch
  • nezabudni na:
   • svätá spoveď  (1 spoveď  stačí na viacero odpustkov)
   • sväté prijímanie  (najlepšie v ten istý deň)
   • modlitbu na úmysel Svätého Otca
   • vyhnúť sa každej pripútanosti k hriechu (aj všednému)!

 

Pamätaj: aj ty raz budeš potrebovať túto službu!
Kto sa bude modliť za teba?

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS