Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Obnova misií 2024

  • Čo je obnova misií?
  • Program obnovy
  • Priebeh
  • Foto

 

  • Ľudové misie v našej farnosti sa konali v dňoch 18.–26. marca 2023.
  • Obnova misií sa konala v dňoch 2.–5. mája 2024.

 


 

Obnova misií je pokračovaním ľudových misií vo farnosti,
do ktorej sa misionári vracajú spravidla do jedného alebo dvoch rokov
od času, kedy sa uskutočnili 8-dňové misie.

Misijná obnova trvá 4 dni,
počas ktorých sa rozvíjajú ďalšie témy,
o ktorých je dobré rozjímať a uskutočňovať ich vo svojom živote.

Obnova misií má za cieľ utužiť a upevniť
misijné nadšenie a náboženského ducha vo farnosti.

Obnova misií v našej farnosti bude v dňoch
2.–5. mája 2024.

Znova bude vytvorený priestor pre stretnutie
s deťmi, mladými, starými, rodinami po sv. omšiach,
tiež vyslúženie sviatosti zmierenia atď.

Obsahom je obnova misií kratšia ako misie,
napriek tomu je to ďalší priestor na to,
aby sme vnímali, že Boh nás neustále hľadá
a znovu nám otvára svoje ruky,
aby sme mohli znova povstať a byť jednoducho s Ním.

 


 

Program obnovy

 

  • Štvrtok

1700 –  začiatok misijnej obnovy,  svätá omša

          –  adorácia

 

  • Piatok

  800 –  ranné chvály

         –  prednáška pre seniorov + agapé

1030 –  návšteva školy

1500 –  svätá omša pre deti

1700 –  Klubina:  svätá omša s misijnou kázňou a obnovou krstných sľubov (sviece)

1700 –  svätá omša s misijnou kázňou a obnovou krstných sľubov (priniesť sviece)

         –  po sv. omši stretnutie s vincentskými vetvami (a nielen s nimi) 

         

  • Sobota

  730 –  svätá omša s misijnou kázňou

          –  návštevy rodín

1430 –  stretnutie s birmovancami

1600 –  Kultúrny dom:  muzikál „Predobraz

1800 –  sv. omša s misijnou kázňou                         

                                               

  • Nedeľa

  800 –  svätá omša s pobožnosťou pri misijnom kríži  (priniesť misijné krížiky z misií)

  915 –  Klubina:  svätá omša s pobožnosťou  (priniesť misijné krížiky z misií)

1030 –  svätá omša s pobožnosťou pri misijnom kríži (priniesť misijné krížiky z misií)

 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA:

Piatok:   od 1400  do  1700

Sobota:  od 1800

 

—>  Program (plagát)

 

PO ROKU TI BOH OPÄŤ PONÚKA ČAS ZASTAVIŤ SA
A ZAMYSLIEŤ SA, ČO SI UROBIL PRE SVOJU DUŠU.

NEODMIETNI TOTO POZVANIE!!!

 


 

Priebeh obnovy:

 

 


 

Fotogaléria:

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS