Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Požehnanie náboženských predmetov (devocionálií)

O požehnanie devocionálií - drobných náboženských predmetov (krížiky, obrázky, sošky, knižky, ružence a pod.) môžete požiadať kňaza najlepšie pred alebo po slávení svätej omše v sakristii kostola.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS