Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Kaplnka Panny Márie - Lány

Prvá spomienka o tomto mieste je vo vizitácii z roku 1767. V tomto období tu ešte nestála kaplnka, ale len socha Panny Márie na drevenom podstavci.

Kaplnka sa prvýkrát spomína v roku 1828, kedy bola vydaná obligácia, ktorou veriaci osady Lány vyjadrujú svoju túžbu vystaviť objekt, ktorým by si uctili Boha. V listine sa výslovne píše: „My, Laňania, obyvatelia starobystrickí, vystaveli sme na česť a chválu Boskú, jednu kaplnku Preblahoslavenej Panny Márie, ktorá je postavená z kameňa, a to s našími útratami.“ Kaplnku požehnal dekan kanonik Ján Kmeťko.

Dodatočne bol pri kaplnke postavený v roku 1990 aj drevený kríž. Kaplnka stála uprostred 4 líp, z ktorých najstaršia, asi 250-ročná, bola v apríli 1997 zvalená víchrom. Dnes sú pri nej už len 2 lipy.

Kaplnka bola obnovená v roku 2022 – dostala novú medenú strechu, podobne aj kríž.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS