Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Služba pri Božom hrobe 2023

Biela sobota 8. apríla 2023

 

 

 • Služba
  • Do tejto čestnej služby sú pozvaní všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sú schopní polhodinu kľačať.
  • Vyberte si a zapíšte sa na polhodinu, ktorá vám vyhovuje.
  • Môžete vytvoriť dvojicu alebo sa zapísať samostatne.
  • Zapísať sa treba menovite – na každú polhodinu dvaja slúžiaci.
  • Počas služby treba kľačať na pripravenom kľakátku. (V prípade potreby je možné sa na chvíľu postaviť.)
  • Čas služby možno využiť na osobnú modlitbu, rozjímanie, čítanie vhodného textu.
  • Služba sa vykonáva v sviatočnom odeve.
  • Poklona pri Božom hrobe sa koná v tichosti.
  • Služba na kľakátkach sa mení pri zmene stráží hasičov.
  • Na službu sa možno nahlásiť mailom, sms-kou, telefonicky...

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS