Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Nedeľné oznamy

 

Prvá adventná nedeľa – 3. decembra 2023

 

 

 1. Dnes sa koná zbierka na charitu. Pán Boh odplať Vaše milodary!
  (Možnosti aj na plagáte. —> TU)

 2. Počas celého adventu budeme v pracovné dni sláviť rorátnu sv. omšu ráno pri svetle sviec, a to ráno o 6:30 h. (aj v sobotu). Je vhodné si priniesť lampášik alebo kahanček.
  Každý deň budeme objavovať krásu liturgie (zamyslenia o slávení svätej omše).

 3. V piatok je slávnosť Nepoškvrneného počatia prebl. Panny Márie. Prikázaný sviatok
  Sväté omše:
  • Stará Bystrica – 8:00 ; 17:00 h.;
  • Klubina – 15:30 h. 

 4. Je rozumné v rámci adventnej prípravy si vykonať dobrú svätú spoveď počas adventných týždňov, nenechávať si to na poslednú chvíľu.
  Spovedanie: farský kostol – ráno pred omšou a po omši; vo štvrtok od 17. h.;
  (Tzv. spoločná spoveď v našej farnosti bude v utorok a stredu 19. a 20. decembra.)

 5. Prosím, nahláste chorých, ktorí sa chcú prijatím sviatostí pripraviť na slávenie Vianoc.
  Navštívim ich v utorok 12. decembra.

 6. Ak by ste sa niekto chceli podieľať na vianočnej výzdobe farského kostola alebo máte nejaké vhodné návrhy, prosím, dajte o tom vedieť čím skôr.

 7. Tých, čo prejavili záujem o sviatosť birmovania, povzbudzujem k plneniu základných náboženských povinností: denná sv. omša, pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky, správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana, plus k tomu mesačná sv. spoveď.

 8. Vzadu je k dispozícii Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej, naboku veľké kalednáre z Lúrd.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

3. 12.

Prvá
adventná nedeľa  
§)

[Liturgický rok B]

Prvá nedeľa

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

† Marian Poništ (20. výr.)

† Ondrej Dudek

za farníkov

Pondelok

Pondelok po 1. adv. nedeli

  6:30

† rod. Štefánia a Vojtech Prišč, synovia a nevesta  [136]

Utorok

Utorok po 1. adv. nedeli

  6:30

/

Streda

Sv. Mikuláša, biskupa 

  6:30

/

Štvrtok

Sv. Ambróza, biskupa a uč. Cirkvi #   Spomienka

Prvý štvrtok

  6:30

/

Piatok

Nepoškvrnené počatie prebl. Panny Márie
Slávnosť 

[Prikázaný sviatok]

  8:00

15:30 Klu

17:00

za farníkov

za zdravie a B. požehn. – r. Kuricová

poďak. za 50 r. života – Pavol

Sobota

Sobota po 1. adv. nedeli

  6:30

za členov 2. a 3. skup. ZZM

Nedeľa

10. 12.

Druhá adventná nedeľa

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

/

† Helena Baričiaková (10. výr.), manž. Peter; Ján Lieskovan (25. výr.)

za farníkov

§) Pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov

 

—>  Pastierský list žilinského biskupa

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS