Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Nedeľné oznamy

 

Druhá veľkonočná nedeľa – 11. apríla 2021 

 

 

 1. Dnes je Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva.
  Končí sa veľkonočná oktáva.
  V kaplnke Božieho milosrdenstva v Klubine je slávnosť titulu.

 2. O 15. hod. bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu (naživo z kaplnky v Klubine).
  Pred a po pobožnosti môžete požiadať o sväté prijímanie;
  vo farskom kostole cez obed alebo v podvečer.

 3. Dnes pri uctení obrazu Božieho milosrdenstva môžeme získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Podmienky: pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha a vzdych k milosrdnému Ježišovi, napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.

 4. Požehnanie farnosti:   Klubina celá (hody) – o 10:15;   Stará Bystrica – rýchla trasa B, hlavným ťahom cez dedinu od Klubiny: Salajňa, Slezákovci, Centrum, Lány – o 11:00 h.

 5. Máme k dispozícii: knihu Život sv. Jozefa (5 €); románový príheh o sv. Jozefovi Tieň Otca (11 €); tiež ruženec k sv. Jozefovi.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

11. 4.

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

v Klubine:
Slávnosť titulu kostola

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu: 15:00 K X L

 9:00  K X L  

za farníkov

Pondelok

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

Utorok

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

Streda

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

Štvrtok

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

Piatok

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

Sobota

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

Nedeľa

18. 4.

Tretia veľkonočná nedeľa

  8:00  X L  

za farníkov

X bez účasti verejnosti     L vysielané naživo     K z kaplnky v Klubine

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS