Farnosť Stará Bystrica
Radosť vychádza zo srdca,
ktoré sa cíti milované Bohom a ktoré miluje Pána.
Ján Pavol II.

Nedeľné oznamy

 

Piata pôstna nedeľa 29. marca 2020

 

 1. Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa, kedy si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeru-zalema. Svätá omša bude o 9:00 h., vysielaná naživo. Ratolesti (bahniatka) požehnávať nebudeme.

 2. Zákaz zhromažďovania platí až do odvolania. Naďalej sa denne slúžia sväté omše a vykonávajú nutné obrady za zatvorenými dverami kostolov. Máme možnosť sledovať priame prenosy bohoslužieb, aj niektorých z našej farnosti (nedele a sviatky). Slávenia krstu a sobáša a iné slávenia je potrebné odložiť na neskôr, s výnimkou nevyhnutnosti.

 3. Veľkonočné spovedanie sa v našich farnostiach tohto roku nemôže konať doteraz zaužívaným „hromadným spôsobom“ (tzv. spoločné spovede). Učme sa sami často vzbudzovať dokonalú ľútosť s pevným rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej príležitosti. Podľa všeobecnej mienky odborníkov sa vysluhovanie sviatosti zmierenia teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady. Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli trpezliví. Keď táto situácia o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako svätú spoveď i sväté prijímanie prijať s ešte väčšou úctou a láskou. Láska sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. V tejto situácii naozaj nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejav zbabelosti. Všelijaké porovnávania nemusia byť správne. To, čo prežívame teraz, je niečo úplne nové. Terajšie obmedzenia majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Ide aj o zdravie a životy tých, ktorí sa môžu nakaziť od nič netušiacich, asymptomatických a navonok zdravých veriacich alebo aj pastierov. Vyzerá to tak, že obmedzenie stretávania je teraz tým najúčinnejším preventívnym opatrením. Dodržiavajme ho a buďme zodpovední!

 4. Ak sa niekto nutne potrebuje vyspovedať, dohodne si s kňazom termín a miesto (napr. telefonicky). Najlepšie je spovedať v otvorenom priestore v areáli kostola. Potrebné je, aby kňaz aj kajúcnik mali na tvári rúška a boli od seba primerane vzdialení, pri zachovaní potrebnej diskrétnosti.

 5. Tradičné spovedanie chorých po domoch na prvý piatok a pred Veľkou nocou sa v tomto mimoriadnom období nekoná. K chorým, ktorým sa vážne zhoršil zdravotný stav alebo sú v nebezpečenstve smrti, treba kňaza zavolať.

 6. Návštevu chorých v tomto čase nahradím osobným telefonátom. Takisto aj ostatní chorí alebo starší a osamelí, na ktorých nemám kontakt, môžu využiť tento spôsob duchovného rozhovoru.

 7. Sväté prijímanie sa takisto nebude rozdávať, ani roznášať po domoch. Pripomeňme si myšlienky o eucharistickom pôste z minulej nedele a využívajme čím častejšie možnosť duchovného svätého prijímania.

 8. Uvedomujeme si existujúce vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Preto je potrebné pohrebné obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, t. j. obmedziť rozsah účastníkov výlučne na blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb). Pohreb sa preto v tejto vážnej situácii stáva súkromnou záležitosťou najbližšej rodiny. Pohrebné obrady sa konajú len na jednom mieste, pri hrobe, a to za účasti len najužšieho okruhu príbuzných, bez účasti verejnosti, s prísnym dodržiavaním pravidiel ochrany seba a iných. Rúško na tvári u všetkých je samozrejmosťou. Hoci ide o bolestné chvíle pre pozostalých, vyhnime sa podávaniu rúk a podobným prejavom sústrasti. Sústrasť a úctu voči zosnulému i voči pozostalej rodine môžeme vhodne prejaviť inými spôsobmi, najmä modlitbou, účasťou na pohrebnej omši, ktorá sa bude konať neskôr alebo ktorá je vysielaná naživo, pozdravmi cez sociálne siete a podobne. Buďme teda aj v tejto veci disciplinovaní, rešpektujme toto dočasné obmedzenie podobne ako rešpektujeme nemožnosť zúčastňovať sa svätej omše v kostole.

 9. Milí farníci, všetkých vás úctivo prosím a vyzývam, aby sme všetci starostlivo dodržiavali nariadenia a obmedzenia štátnych úradov a miestnych samospráv. Niektoré nariadenia a obmedzenia môžu byť pre nás bolestné, avšak slúžia pre dobro nás všetkých; chápeme, že tieto opatrenia si vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na ochranu verejného zdravia ľudí. Ako veriaci pamätajme na to, že kto poslúcha zákonitú autoritu – štátnu či cirkevnú – poslúcha samého Pána Boha. A vieme aj to, že poslúchnuť Pána Boha je vždy to najlepšie riešenie. Pán nás požehná, Pán nás vyslobodí, Pán nás zachráni.

 10. Dodržiavajme pravidlá prevencie. Obmedzujme pohyb, nosme rúško na tvári, vyhýbajme sa zbytočným stretnutiam, nezhromažďujme sa ani za účelom skupinových modlitieb, do obchodu choďme čo najmenej, a to v čase, keď tam je menej ľudí; je rozumnejšie nakúpiť si najnutnejšie veci na viacej dní. Ak je niekto v karanténe, nech zotrváva doma a zbytočným pohybom neohrozuje iných.

 11. Nezabúdajme však ani v týchto dňoch jeden na druhého. Všímajme si, či niekto v našom okolí nepotrebuje našu pomoc alebo službu. Využime vhodne moderné technológie, aby sme mohli byť blízko tým, ktorí potrebujú slovo útechy, povzbudenia.

 12. Aj deti, v našej pôstnej aktivite pokračujte, veď príležitostí pomáhať je aj doma dosť. Pamätajte na to biele plátno pre Ježiša, ktoré pre neho zdobíme dobrými skutkami.

 13. V piatok sme počúvali krásne zamyslenie Svätého Otca. To sme ešte netušili, že aj pomyselná loďka našej obce sa hneď na druhý deň rozkolíše. Problematika vírusu sa už týka aj nás. Ani nevieme ako, ocitli sme sa na mori. Chápem váš strach a obavy. Zdieľam ten strach s vami. Chápem aj to, že v strachu človek dokáže myslieť, hovoriť i konať neuvážene a niekedy aj hlúpo. Prosím vás však, nech nás ten strach neprevalcuje. Tam, kde je to potrebné, odpustime. Tak budeme jasnejšie vidieť veci. Musíme si uvedomiť, ako povedal pápež, že „na tejto loďke sme všetci; všetci sme povolaní veslovať spoločne“.  Sme pozvaní popasovať sa s touto situáciou a o to viac sa snažiť dodržiavať pravidlá. A to všetci. Nedajme sa strhnúť ani vynášaním predčasných súdov, nesťažujme si prácu navzájom, neničme si vzťahy. Práve naopak, buďme vynaliezaví a dobroprajní. Vždy, aj v čase skúšky, by sme mali konať a správať sa ako kresťania. A pritom nezabúdajme na jednu dôležitú vec: na tej našej rozhojdanej lodičke nie sme opustení. Je s nami Pán. Prosme ho a dovoľme mu, aby utíšil túto búrku, i búrku v našom rozochvenom vnútri.
  Slová pápeža: „Pane, požehnaj svet, daj zdravie telám a posilu srdciam. Žiadaš nás, aby sme sa nebáli. Ale naša viera je slabá a my sme bojazliví. Avšak ty, Pane, nenechaj nás napospas búrke. Zopakuj aj nám: „Vy sa nebojte!“ (Mt 28, 5). A my, spolu s Petrom „na teba zložíme všetky naše starosti, lebo ty sa o nás staráš“ (porov. 1 Pt 5, 7).“

 14. Po sv. omši prejdem celom farnosťou a požehnám vás. Farnosť som si rozdelil na niekoľko trás, pôjdem v 1/2-hodinových intervaloch. Trasy a časy sú —> tu.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

29.3.

Piata pôstna nedeľa

  9:00   *)

za farníkov

Pondelok

Pondelok po 5. pôstnej nedeli

 

 

Utorok

Utorok po 5. pôstnej nedeli

 

 

Streda

Streda po 5. pôstnej nedeli

 

 

Štvrtok

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

 

 

Piatok

Piatok po 5. pôstnej nedeli

Prvý piatok

17:00   *)

+ Ján Králik (1. výr.)

Sobota

Sobota po 5. pôstnej nedeli

 

 

Nedeľa

5. 4.

Kvetná nedeľa –
Nedeľa utrpenia Pána

  9:00   *)

za farníkov

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS