Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Nedeľné oznamy

 

Dvadsiata šiesta nedeľa – 27. septembra 2020

 

 1. Dnešnú hodovú slávnosť zakončíme vešperami a požehnaním o 16. h. (o 15. korunka).

 2. V utorok slávime sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. Je to slávnosť titulu nášho farského kostola. V tento deň môžeme v tomto kostole získať úplné odpustky.
  Od 14. hod. bude vystavená Oltárna sviatosť k tichej adorácii. Sv. omša bude o 17:00 h., obetovaná na poďakovanie za služobníkov nášho farského chrámu, za tých, čo upratujú, zdobia, starajú sa o chrám... Sv. omšu zakončíme procesiou k soche sv. Michala na rínku a modlitbou litánií.

 3. V tomto týždni si pripomenieme ďalších svätcov v našom chráme: v stredu sv. Hieronyma, vo štvrtok sv. Teréziu z Lisieux, v piatok svätých anjelov strážcov.

 4. Prvý piatok:  sv. omša aj v Klubine o 15:30 h.  
  Spovedanie:  1 hod. pred omšou v pondelok a štvrtok, v Klubine vpiatok; v utorok cez adoráciu.
  Návšteva chorých:  v utorok dopoludnia.

 5. Prvá sobota: sv. omša o 7:30 h.; po nej fatimská pobožnosť.

 6. V sobotu o 14. h. bude stretnutie pre deti v Čajke. (Kto nevie, kde je Čajka, nech príde o 13:50 pred kostol.)

 7. Na budúcu nedeľu oslávime výročie posviacky nášho farského kostola (2. 10. 2005). Bude popoludňajšia poklona (od konca druhej omše).

 8. V mesiaci októbri: spoločná modlitba posvätného ruženca:  1/2 h. pred sv. omšou. Na jednotlivé dni sa, prosím, zapíšte spoločenstvá alebo skupiny.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

27. 9.

Dvadsiata šiesta nedeľa
v Cezročnom období

v Starej Bystrici:

Sv. Michala, archanjela
Hodová slávnosť (titul farského kostola)

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

† Cyprián, Michal, Karolína [94]

† Mária a Viktor Podmanický,
dcéra Anna, vnuk Peter

za farníkov

Pondelok

Sv. Václava, mučeníka

17:00

† Michal, Rudolf a Serafína Chmúra   [108]

Utorok

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Slávnosť titulu farského kostola

Adorácia:  od 14:00

17:00

na poďakovanie za služobníkov nášho farského chrámu, za tých, čo upratujú, zdobia, starajú sa o chrám...

Streda

Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi
Spomienka

  6:30

† Mária a Silvester Poništiak, syn Anton a Jozef, dc. Vilma a jej manžel Günter  [120]

Štvrtok

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi   Spomienka

Prvý štvrtok

17:00

† Agáta a Vendelín Tomčala, rod. Štefan a Justína  [124]

Piatok

Svätých anjelov strážcov
Spomienka

Prvý piatok

15:30 Klu

17:00

† Františka a Tomáš Baričiak a za všetkých zomrelých z rodiny

/

Sobota

O Panne Márii

Prvá sobota
Fatimská pobožnosť:  po sv. omši

  7:30

† Anna Ďurináková  [123]

Nedeľa

4. 10.

Dvadsiata siedma nedeľa
v Cezročnom období

v Starej Bystrici:

Výročie posviacky kostola

Prvá nedeľa –  Adorácia: popoludní

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

za členov živej ruže – p. Surová  [70]

za ružencové spoločenstvo z Klubiny

za farníkov

V mesiaci októbrimodlitba posvätného ruženca: ½ hod. pred omšou

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS