Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Požehnanie snúbencov (zásnuby)

Medzi povinnosťami kresťanských manželov a formami ich apoštolátu je nemenej dôležitá pomoc, ktorú treba poskytnúť snúbencom, aby sa lepšie mohli pripravit na manželstvo.

Dôstojné zásnuby kresťanov sú teda pre dve rodiny osobitnou udalosťou, ktorú je vhodné osláviť nejakým obradom a spoločnou modlitbou, aby sa vyprosením Božieho požehnania na to, čo sa šťastlivo začína, vo svojom čase aj šťastlivo zavŕšilo.

Tento obrad slávenia možno použiť aj vtedy, ked sa snúbenci už po zásnubách zhromažďujú na katechetickej príprave, ktorá sa má konať pred slávením manželstva.

Nikdy však nie je možné spájať zásnuby alebo osobitné požehnanie snúbencov so slávením omše.

Obradu môže predsedať kňaz alebo diakon.

Pred modlitbou požehnania nastavajúci snúbenci podľa miestneho zvyku môžu vyjadriť znak zasnúbenia, napríklad podpísaním listiny, odovzdaním prsteňov alebo iných darov.

Toto požehnanie snúbencov sa vhodne dáva aj v rámci predmanželskej náuky.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS