Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Taška svätého Vincenta

Pomáhame chudobným ...

 

Po vzore mnohých iných farností a spoločenstiev rozbiehame aj v našej farnosti projekt Taška svätého Vincenta. Je to pomoc, ktorú už niekoľko rokov organizujú sestry vincentky a do ktorej sa postupne zapája celá Vincentská rodina. Ide o pomoc pre sociálne slabšie rodiny či jednotlivcov.

Kto sa chce zapojiť, môže si zo stolíka v zadnej časti kostola (kde boli počas misií knihy a iné materiály; teraz tam visí dekrét o misiách) vziať tašku s logom a informačný letáčik. Treba sa pomodliť modlitbu za chudobných, ktorá je na letáčiku. Potom môžete do tašiek vložiť trvanlivé potraviny a drogériu. Naplnené tašky treba priniesť do kostola (na to isté miesto) alebo do kaplnky, na faru, príp. na iné dohodnuté zberné miesto.

Následne ochotníci z našej farnosti (najmä zo ZZM a ZMM) tieto tašky roztriedia, spracujú a roznesú tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme všetkým dobrodincom!

 

(Akcia prebiehala po prvý raz v Advente 2023, pokračuje v Pôste 2024 a trvá až do odvolania.)

 

 • Ako na to?
  • Vezmi tašku s informačným letákom
   a pomodli sa modlitbu za chudobných.
    
  • Naplň tašku trvanlivými potravinami, drogériou či sladkosťami.
   (Napríklad: mlieko, cukor, ryža, múka, instantné polievky, konzervy, olej, káva, čaje, šampón, detská drogéria, plienky, mlieko pre deti, iná drogéria...)
    
  • Dones tašku do kostola, kaplnky alebo na faru, príp. na iné dohodnuté zberné miesto.
    

________________

Modlitba za chudobných

Pane Ježišu, ty si sa chcel stať chudobným;
daj nám oči a srdce pre chudobných,
aby sme mohli v nich spoznať teba:
v ich smäde, ich hlade, ich opustenosti a ich biede.
Vzbuď v našej farnosti (spoločenstve, rodine)
jednotu, jednoduchosť, poníženosť
a oheň milosrdnej lásky,
ktorým horel svätý Vincent de Paul.

Daj nám silu tvojho Svätého Ducha,
aby sme boli verní v praktizovaní čností,
aby sme ťa mohli kontemplovať a slúžiť ti
v každom chudobnom človeku
a jedného dňa sa mohli spojiť s tebou a s tvojimi vernými
v tvojom kráľovstve lásky a pokoja.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

________________

"Ak chceš konať svoju prácu podľa Božej vôle, konaj ju z lásky!"
(svätý Vincent de Paul)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS