Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

História farnosti

Historia domus Parochiae Stará Bystrica

Stará Bystrica zohrala dôležitú úlohu pri formovaní náboženského života celej Bystrickej doliny v 17. a 18. storočí. Kostol sv. Michala bol druhým najstarším písomne doloženým kresťanským chrámom na Kysuciach. Farnosti v Starej Bystrici podliehali celé východné Kysuce aj s Krásnom a Lutišami. O dobe ich vzniku jestvujú však rozdielne údaje. Najviac informácii o náboženskom živote našich predkov sa dozvedáme zo zachovaných kánonických vizitácii starobystrickej farnosti. Najstaršia pochádza z roku 1690 a ďalšie sú z rokov 1728, 1754, 1767, 1798, 1815 a 1828. Novšieho dáta sú vizitácie z rokov 2000 a 2017.

Zápis o jestvovaní kostola v Starej Bystrici sa nachádza už v kánonickej vizitácii z roku 1690, ale je chápaný len ako filiálny kostol farnosti Teplička. Keďže išlo o jediný kostol v širokom okolí, využívali ho veriaci zo všetkých susediacich obcí a starobystrická filiálka bola značne rozsiahla. Bolo len otázkou času, kedy sa z nej vytvorí farnosť a dostane vlastného farára.  Sláviť bohoslužby a vysluhovať sviatosti sem chodievali kňazi z Tepličky; medzi nimi Ján Rybársky, ktorý bol neskôr z Tepličky preložený do novovytvorenej farnosti Stará Bystrica. Preto je pravdepodobné, že buď už v roku 1691, najneskôr však v roku 1698 vzniká v Starej Bystrici farnosť na čele so spomínaným farárom Jánom Rybárskym. V nasledujúcej vizitácii z roku 1728 sa uvádza, že v obci už jestvuje farnosť. Podľa dokumentov z roku 1754 vznikla farnosť v Starej Bystrici v roku 1698. Iné dokumenty uvádzajú ako čas vzniku farnosti roky 1686 a 1691.

Už v roku 1689 sa už začala v Starej Bystrici písať matrika narodených a sobášených, matrika zosnulých od roku 1700. Starobystrické matriky narodených a sobášených sú v poradí druhé najstaršie na Kysuciach a matrika zosnulých je dokonca z kysuckých matrík najstaršia.

Zákon z roku 1950 vyhlásil všetky cirkevné matriky vedené na Slovensku do roku 1895 za majetok štátu. Preto aj z našej farnosti matriky pokrstených do roku 1907, zosobášených do roku 1907 a zomrelých do roku 1904 boli premiestnené do Štátneho oblastného archívu v Bytči.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS