Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Rehoľníci pochádzajúci z farnosti

Z Farnosti Stará Bystrica pochádzajú títo rehoľníci:

 

 

  • S. Margaréta Magdaléna Panáková, OSE – alžbetínka

 

—  ♦  —

 

  • S. Narcisa Helena Krchová, SCB – boromejka

 

—  ♦  — 

  • S. Svorada Mária Kanisová, SCB – boromejka (? – 1997)

Zomrela v Znojme-Hradišti 26. 8. 1997.

 

—  ♦  — 

  • S. Oswalda Magdaléna Krchová, DKL – vincentka (1924 – 2008)

Narodila sa 25. 3. 1924. Do rehole vstúpila 22. 5. 1943. Pôsobila v Ilave, kde mala na starosti mladé väzenkyne, potom ako zdravotná sestra v nemocnici v Kremnici. Na začiatku totality sa ocitla v sústreďovacom tábore v Podolínci. Neskôr pracovala v Domove dôchodcov na Čiernej Hore. Naposledy žila v Mendryke. Zomrela 15. 6. 2008 po krátkej a ťažkej chorobe. Pochovaná je na cintoríne v Svitavách.

Bola vždy vďačná za každú, aj malú službu, ona sama bola vždy ochotná s láskou a ochotne poslúžiť.

 

—  ♦  —

 

 

  • S. Otokára Vilma Kukučková, DKL – vincentka (1924 – 1996)

Narodila sa 29. 12. 1924 v Klubine, mala chudobných, ale hlboko veriacich rodičov, ktorí odmala vštepovali deťom kresťanské zásady. K sestrám Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Ladcoch prišla 17-ročná; do Spoločnosti vstúpila 22. 5. 1943. Už v seminári pochopila zmysel Božieho volania k službe chorým, opusteným, trpiacim, a preto vždy jej záležalo na každom jej zverenom pacientovi a jeho duši. Po seminári začala službu v nemocnici v Rimavskej Sobote, neskôr v Trenčíne. Najviac rokov strávila pri chorých v domove dôchodcov v Brne. Tu vážne ochorela, trpela nesmiernymi bolesťami hlavy. Až v kritickom stave v r. 1975 jej zistili veľký nádor na mozgu, ktorý vzhľadom na umiestnenie bol neoperovateľný. V r. 1988 bola premiestnená do Přepych, kde bývala spolu s rodnou sestrou, S. Genéziou. Zdravotný stav sa stále zhoršoval. Zomrela 7. júna 1996 v Přepychách.

S vyrovnanosťou a odovzdanosťou bola pripravená prijímať Božiu vôľu a znášať všetky ťažkosti dlhotrvajúcej choroby. 8 rokov žila v atmosfére tajomstva života a smrti, ktoré rástlo a menilo svoju tvárnosť od príznakov choroby cez bezvládnosť, bolesti v najvyššej miere, stratu sebarealizácie, intelektu, až klesla do straty života vôbec. Aj vtedy siné pery ešte opakovali najsvätejšie mená Ježiš, Mária, Jozef.

Pán jej doprial 72 rokov života, z nich 53 slúžila Bohu a chudobným.

 

—  ♦  —

 

  • S. Genézia Margita Kukučková, DKL – vincentka (1928 – 2016)

Narodila sa 20. 7. 1928. Pochádzala z Klubiny. Mala 7 súrodencov. K sestrám vincentkám prišla 16-ročná, do Spoločnosti vstúpila 29. 5. 1946. Pracovala 8 rokov v nemocnici v Levoči, kde si zamilovala charizmu dcér kresťanskej lásky pri službe mentálne chorým. Od tejto služby ju neodradil ani zákaz počas totality, ani choroba. Z Levoče bola so spolusestrami násilne vyvezená do sústreďovacieho tábora v Jasove, po 7 rokoch prevezená do Jiřetína. Po 2 rokoch bola preložená do Mlázovíc, kde pracovala 20 rokov v domove dôchodcov. Neskôr pôsobila na Svätej Hore, po 4 rokoch kvôli ťažkej chorobe bola preložená do Přepych. Po uzdravení pracovala ako sakristiánka v Božom chráme a kaplnke a v službe trpiacim. Potom ešte bola v komunite v Nitrianskom Pravne a nakoniec v Mendryke, kde zomrela 19.  11. 2016. Pochovaná je na cintoríne v Svitavách.

Svoj život upriamovala na Boha a viedla k nemu i blížnych. Bola veľmi pedantná a dala si na všetkom záležať. Všetko robila s láskou a vedomím, že to, čo robí, robí pre Pána. Mala veľkodušné srdce, rada navštevovala chudobných.

 

—  ♦  —

 

  • S. Mária Kubinská, DKL – vincentka (1951)

Narodila sa v r. 1951. Pochádza z Klubiny. Do rehole vstúpila v r. 1975. Žije v Banskej Bystrici.

 

—  ♦  —

 

  • Fr. Anton Julián Arnold Battlay (1848 – ?)

Narodil sa 3. januára 1848 v Starej Bystrici rodičom Jozefovi Battlayovi a Márii r. Cingelovej. Mal troch súrodencov. Jeho otec bol správcom cirkevnej školy v Starej Bystrici.

V roku 1864 vstúpil do rehole františkánov a prijal rehoľné meno Anton. Potom sa stopa o ňom stráca.

 

—  ♦  —

 

  • Fr. Narcissus Silvester Hančinský, OFM (1894 – 1970) – františkán.

– pozri v sekcii —> Kňazi pochádzajúci z farnosti

 

 


 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS