Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Povýšky 2020

Púť ku kaplnke Panny Márie na Povýškoch sa uskutočnila v nedeľu 23. augusta 2020.

 

Púť ku kaplnke Panny Márie bola v nedeľu po sviatku Panny Márie Kráľovnej.Svätá omša pri kaplnke bola o 14:00 h.

V tomto roku sme sa zaobišli bez tradičného občerstvenia; dodržali sme hygienické odporúčania.

 

Púť na Povýšky

V nedeľu – deň Pána, konkrétnejšie 23. Augusta 2020 sa na Klubine konala púť ku kaplnke Panny Márie na Povýškach, ktorá má v obci už dlhoročnú tradíciu. O 13:00 hodine sa pri soche Panny Márie pred Obecným úradom v Klubine stretli vo veľkom počte miestni farníci, ale aj farníci z okolitých dedín, aby pod vedením nášho pána farára spoločne putovali ku kaplnke. Modlitby za priaznivé počasie Pán vyslyšal a tak ľud kráčal slnečným dňom. Celú cestu sprevádzala spoločná modlitba posvätného ruženca. O 14:00 hodine sa začala svätá omša, ktorú celebroval pán farár. Stretnutie spríjemnil aj spev bratov Tomčalovcov zo Starej Bystrice a folklórnej skupiny Svrčinky zo Svrčinovca.

Pán Boh zaplať. Samozrejme Pán Boh zaplať aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili či už do prípravy, alebo do obohatenia tohto krásneho a Pánom požehnaného dňa. Ďakujme Pánovi za tento deň a prosme Pannu Máriu, ktorej je kaplnka na Povýškach zasvätená, aby nás na toto posvätné miesto naďalej každoročne viedla. Veď aj svätý Ján Pavol II. povedal: „Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“

(A. M.)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS