Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Pastierský list žilinského biskupa na Prvú adventnú nedeľu 2023

—> https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2023

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS