Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Požehnanie domu a pastoračná návšteva kňaza

" Duchovní pastieri poslušní Kristovmu príkazu za jednu z najhlavnejších úloh pastoračnej činnosti musia pokladať navštevovanie kresťanských rodín a zvestovanie Kristovho pokoja, ktorý on odporúčal svojim učeníkom: “Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto domu!‘ ” (Lk 10, 5).
Preto farárom a ich spolupracovníkom sa odporúča navštevovať rodiny bývajúce v ich farnosti. Je to totiž vzácna príležitosť na vykonávanie pastoračnej úlohy, ktorá je o to účinnejšia, o čo viac môžu spoznávať jednotlivé rodiny. "

 

O požehnanie domu, najmä novostavby alebo prestavby, alebo o pastoračnú návštevu kňaza, spojenú s požehnaním rodiny alebo požehnaním starých ľudí alebo iným požehnaním, môžete požiadať počas celého roka a dohodnúť termín, ktorý vám najviac vyhovuje, aby sa tohto stretnutia a požehnania mohla zúčastniť podľa možnosti celá rodina.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS