Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Kostol sv. Michala Archanjela

Počet článkov: 1

Krížová cesta v Klubine

Zastavenia krížovej cesty na stĺpikoch plota popri príjazdovej ceste od drevenej zvonice ku Kaplnke Božieho milosrdenstva v Klubine.

Požehnaná 15. septembra 2022.

Kríž v osade Nižné Blato

Kríž v osade Nižné Blato

Kaplnka Božej ochrany u Budošov

Požehnaná 29.8.2021. Požehnal vdp. Štefan Richtárik.

Kaplnka Božského srdca v Kotlinách

Kaplnka v chatovej osade Kotliny v katastri obce Klubina.

Požehnaná 3.10.2020. Požehnal misionár o. Martin Cingel.

Kaplnka u Králov

Požehnaná 12.9.2020.

Mapa

Sakrálne objekty na mape

Kaplnka Panny Márie – U Slezákov

(Územne patrí do Farnosti Radôstka.)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS