Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Deň rodiny 2020

6. ročník Dňa rodiny sa uskutočnil v sobotu 15. augusta 2020 v športovo-rekreačnom areáli na Lánoch.

Sv. omša bola pri kaplnke Panny Márie na Lánoch.

V tomto roku sme sa z hygienických dôvodov zaobišli bez obľúbených koláčikov; bol však zabezpečený pitný režim a viacero prekvapení.

Deň rodiny, ktorý bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Program pre mládež 2014 -2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Počas svätej omše, keďže bol sviatok Nanebovzatia Panny Márie, priniesli deti množstvo kvetov ako darček pre Pannu Máriu na jej sviatok. Jej súčasťou bolo aj požehnanie kvetov a bylín, ktoré so sebou priniesli veriaci. Svätej omše pri kaplnke na Lánoch sa zúčastnilo množstvo veriacich a pán farár ju obetoval za farnosť a obzvlášť za rodiny.

Po skončení sv. omše sa deti tešili na pripravené úlohy, ktoré museli splniť – triafanie loptičkou, rybačka, skákanie vo dvojici, prekážková dráha a iné.Za získané „Lany“ v súťažiach si mohli niečo vybrať v pripravenom obchodíku. Okrem tradičných úloh mali ale možnosť získať aj „Lany“ navyše za splnenie rodinnej úlohy – poskladať citát, ktorý počuli v čítaniach na svätej omši. Každé zaregistrované dieťa tiež získalo ako sladkú odmenu, okrem pripraveného balíčka, aj cukrovú vatu. Tým starším do dobrej nálady zahrala Ľudová hudba Starejší a mohli sa tiež občerstviť v pripravenom stánku s nealko nápojmi. Keďže nám počasie prialo, nechýbal ani na tomto ročníku futbalový turnaj medzi deťmi a rodičmi, ktorého sa zúčastnili 4 tímy. Pripravené bolo aj maľovanie na tvár a animátorky si s deťmi zatancovali eRko tance. Po zotmení sme si spoločne pozreli „Rozprávku na dobrú noc pod hviezdami“.

Hoci sme tento rok museli dbať aj na iné dôležité veci v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi – dodržanie hygienických opatrení, dezinfekciu a tiež sme sa museli zaobísť bez obľúbených rodinných koláčikov – vďaka ľuďom dobrej vôle, ktorí toto podujatie podporujú – či už svojou prítomnosťou, finančne alebo materiálne – sme ho mohli s radosťou zrealizovať a tešíme sa, že sa ho zúčastnilo viac ako 100 detí a množstvo dospelých.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí podujatie akoukoľvek formou podporili a veríme, že sa budeme môcť spoločne stretnúť na jeho 7. pokračovaní.

(K. B.)

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS