Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - eRko ples 2018
Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

eRko >> eRko ples 2018

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS