Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Kamenný kríž pri kostole

Kamenný kríž pri kostole bol zhotovený v roku 1834 starobystrickým majstrom Jozefom Kuricom. Ide o jedno z jeho najkrajších diel. Kríž je vytesaný z pieskovca vyťaženého v neďalekej doline Senkov, kde sa v 1. pol. 19. storočia ťažil pieskovec aj na iné sochy a objekty.

Kríž je významným autentickým odkazom regionálnej histórie, stojacim na svojom pôvodnom mieste. Na jar roku 2014 sa ho podujali obnoviť na vlastné náklady obnoviť MUDr. Ivan Hudec a Bc. Gregor Hudec. Projekt reštaurovania kríža a jeho okolia vypracoval bez nároku na honorár Ing. arch. Ivan Jarina. Samotnú reštauráciu vykonal akademický sochár a reštaurátor Marek Repáň. Vznik a obnovenie kríža bude pripomínať bronzová tabuľa umiestnená na opornom kamennom múre, ktorú sponzorsky vytvoril a odlial akademický sochár Ondrej Zimka. Zaujímavosťou kamenného kríža je svätožiara z 23,5-karátového lístkového zlata v pozadí hlavy Ježiša Krista.

Obnovený kamenný kríž požehnal 9. novembra 2014 miestny farár Miroslav Janás. Viac —> TU.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS