Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Socha sv. Michala Archanjela

Socha sv. Michala Archanjela – ochrancu starobystrického ľudu – sa nachádza v centre Rínku sv. Michala, v blízkosti orloja, oproti obecného úradu.

Vytvorenie tejto sochy objednala Obec Stará Bystrica u akademického sochára Viliama Lovišku v roku 2006. Socha je vytesaná z bieleho kameňa, vračanského vápenca, vyťaženého v Bulharsku.

Autor sochy a fontány stvárnil sv. Michala Archanjela netradične, a to najmä motívom krídel, ktorými drží meč – kríž, čo pripomína kňaza zahaleného plášťom a držiaceho monštranciu. Tento motív zdôrazňuje ochranný symbol sv. Michala Archanjela – patróna starobystrického ľudu. Sčasti zahalená tvár je symbolom bytosti anjela, ako prostredníka medzi človekom a Bohom. Keďže anjel je duchovná bytosť, socha nemá nijaký ľudský prvok s výnimkou úst. Ústa autor ponechal preto, že sv. Michalovi Archanjelovi sa pripisuje v ikonografii jediná vyslovená veta: Quis ut Deus – Kto je ako Boh?  Zároveň socha pripomína stredovekého rytiera, s plášťom a helmou, čo vyjadruje to, že sv. Michal Archanjel je vnímaný ako vodca nebeského vojska. Zadná časť sochy symbolizuje porazeného hada – satana v zobrazení keltskej ornamentiky. Po stranách je znázornených 10 kruhov symbolizujúcich desiatnik ruženca.

Socha bola odhalená a požehnaná v septembri 2006.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS