Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Predvianočné eRko stretká 2014
Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

eRko >> Predvianočné eRko stretká 2014

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS