Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Božie Telo 2023
Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Foto >> Božie Telo 2023

Eucharistická procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi (oltáriky)
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS