Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Pôstne putovanie so svätými - Pôst 2024

Pozývame Vás prežiť Pôstne obdobie ako spoločné putovanie k Veľkej noci. Každý deň Pôstu s jedným svätcom. Na každý deň krátke zamyslenie, modlitba a aktivita.

Ó antifóny

Posledné dni Adventu – od 17. do 23. decembra

(Každý deň nová úvaha, spev a modlitba)

Duchovný boj

Hody 2021 (sv. Míchala Archanjela)

Keď im Ženícha vezmú, potom sa budú postiť

4. pôstna nedeľa 2020 

(Katechéza na aktuálne témy:  bohoslužby slávené bez účasti verejnosti; slávenie bohoslužby doma; nemožnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi; hromadné rozhrešenie; eucharistický pôst; duchovné sväté prijímanie; aktuálne úplné odpustky)

Buďme ľuďmi nádeje

Myšlienka na nedeľu 15. septembra 2019

Najprv pokorná modlitba

Myšlienka na nedeľu 1. septembra 2019

Vstupujme úzkou bránou

Myšlienka na nedeľu 25. 8. 2019

Nedať sa znechutiť

(Myšlienka na nedeľu 18.8.2019)

Prebudenie a pozornosť

(Myšlienka na nedeľu 11.8.2019)

Blázon!

(Myšlienka na nedeľu 4.8.2019)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS