Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Buďme ľuďmi nádeje

Myšlienka na nedeľu 15. septembra 2019

Sedembolestná Panna Mária stála pod krížom na Golgote ako „žena nádeje“. Na kríži videla svojho výsmešne korunovaného Syna Ježiša. Napriek všetkej beznádeji však verila, že stále platí Zvestovanie a teda Boží odkaz o Ježišovi: jeho kráľovstvu nebude, nebude konca!

Posilnime sa Máriiným príkladom, vyprosujme si na jej orodovanie nádej: veď Ježiš je konečný a definitívny víťaz. On vedie náš zápas o život, o život aj tých nejbezbrannejších.

o. biskup Jozef Haľko

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS