Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Bdenie s Ježišom v Getsemanoch 2024

Noc zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

28.-29. marca 2024

 

 

Ježiš po Poslednej večeri vo Večeradle odišiel do Getsemanskej záhrady. Tu prežil najťažšiu noc svojho života. Poslednú noc. Rozprával sa so svojím Otcom. Ale aj silno prežíval samotu a opustenosť. Túžil po tom, aby jeho verní boli s ním. Ale oni zaspali...

Máme možnosť aj my bdieť aspoň hodinu s Ježišom.
Kostol bude po celú noc otvorený. Ježiš nás čaká v bočnej kaplnke. Naše Getsemani...

 

 • Služba
  • Do tejto služby sú pozvaní všetci ľudia dobrej vôle, ktorí chcú polhodinu bdieť v kostole v určenom priestore.
  • Vyberte si a zapíšte sa na polhodinu, ktorá vám vyhovuje.
  • Na jednu polhodinu môžu byť zapísaní aj viacerí.
  • Po zaplnení všetkých intervalov môžete posilniť niektorú polhodinu.
  • Zapísať sa možno menovite alebo ako rodina či skupina.
  • Počas služby je potrebné byť prítomný v kostole, v priestore pred svätostánkom v bočnej kaplnke.
  • Čas služby možno využiť na osobnú modlitbu, rozjímanie, čítanie vhodného textu.
  • Postoj tela si možno vybrať i striedať podľa ľubovôle (kľačanie, sedenie, státie, príp. prostrácia – ležanie dolu tvárou).
  • Bdenie v Gesemanoch sa koná v tichosti.
  • Na službu sa možno nahlásiť mailom, sms-kou, telefonicky...

 

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS