Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Modlitby matiek - skupiny

V našej farnosti v súčasnosti jestvujú (zatiaľ) 3 skupinky Modlitieb matiek.

Tieto skupinky vedú:

  1. Margita Vráblová
  2. Jarmila Podmanická
  3. Antónia Skaličanová

Matky, ktoré cítia, že je potrebné sa spojiť v spoločnej modlitbe, sa môžu pridať k niektorej z týchto skupiniek; po dosiahnutí počtu 8 osôb sa skupinka rozdelí na dve.

 

(Pozn. Keby takúto túžbu cítili otcovia, mohli by sme vytvoriť podobné skupiny - Modlitby otcov.)

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek (MM)

Spiritualita MM je spiritualita života Panny Márie. Matky sú pozvané žiť život podľa príkladu života Panny Márie, život modlitby, odovzdanosti, dôvery, lásky, trpezlivosti. Matky svoje problémy vkladajú do modlitby a prosia Pána Ježiša o Jeho pohľad a riešenie. Matky odovzdávajú do rúk Pána Ježiša svoje deti s veľkou dôverou, že On ich miluje najviac a len On vidí aj v skrytosti.

Matky sa stretávajú v malých skupinkách po 2 až 8 osôb, jedenkrát v týždni, vždy v ten istý deň a v tú istú hodinu. Tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb matiek na celom svete. (Spoločný program trvá necelú hodinu.)

 

Viac: —> modlitbymatiek.sk/

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS