Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Spovedanie

Možnosti prijatia sviatosti zmierenia

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS