Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Naživo

Počet článkov: 1
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS