Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Adoptuj si birmovanca

Duchovné sprevádzanie birmovancov počas ich prípravy na prijatie sviatosti birmovania

Pravidelná denná modlitba a obeta za birmovancov

 

Milí farníci!

81 našich mladých farníkov sa pripravuje na prijatie sviatosti birmovania. Potrebujú aj našu pomoc.

Sviatosť birmovania je krásny Boží dar a príprava na jeho prijatie by mala byť záležitosťou nielen samotných kandidátov, kňaza a jeho spolupracovníkov. Ale mala by byť záležitosťou rodičov kandidáta i jeho krstných rodičov, ba aj súrodencov i starých rodičov. A v neposlednom rade aj celej farnosti. Tak to funguje v zdravých, živých farnostiach.

Preto Vás pozývam k duchovnej pomoci našim birmovancom. Túto pomoc sme nazvali Adoptuj si birmovanca.

(Možno poznáte podobné aktivity z minulosti: Adoptuj si kňaza, Adoptuj si biskupa alebo možno niektorí máte adoptované dieťa či seminaristu z misijných území a pod.)

Takto sa môžeme stať vlastne patrónom niektorého birmovanca. (Okrem nebeských patrónov, ktorých birmovanci majú od krstu a ďalšieho, ktorého si vyberú spomedzi svätých počas prípravy.)

Patrón vo všeobecnosti znamená: ochranca, priaznivec, podporovateľ, kto má nad niekým záštitu...

 • Ako to funguje?
  • Každý, kto sa odhodlá na takýto druh pomoci, vylosuje si jedného z birmovancov. (Teda nevyberáme si podľa našej chuti, ale prijímame toho, koho nám chce zveriť Boh.)
  • Pri losovaní si vytiahme jeden spomedzi lístkov, na ktorých je symbol rúk, podávaných mladému človekovi, ako symbol pomoci, text: "Chcem pomáhať birmovancovi modlitbou a obetami", meno birmovanca a jeho zápisné číslo. 
  • Do zoznamu k menu birmovanca sa zapíše meno patróna a jeho bydlisko.
  • Od momentu vylosovania patrón preberá záštitu nad zvereným birmovancom s úmyslom: počas prípravy na birmovku denne mu pomáhať modlitbami, ku ktorým môžeme pridať aj osobné obety (obetovanie ťažkostí, nepríjemností a pod.).
  • Neurčuje sa žiadna konkrétna modlitba. Každý patrón si vyberie spôsob modlitby za birmovanca, aký mu najviac vyhovuje. Môže to byť krátka "strelná" modlitba, modlitba k Duchu Svätému, desiatok ruženca alebo čokoľvek iné. Môže to byť každý to isté alebo každý deň iné podľa ľubovôle. Podstatné je, aby tam bol úmysel: Túto modlitbu obetujem za môjho (mne zvereného) birmovanca.
  • Napríklad môžeme prosiť takto: "Pane, prosím ťa za Juditu: sprevádzaj ju dnes svojou pomocou a požehnaním; daj, aby sa dobre pripravila na prijatie sviatosti birmovania. Amen." 
 • Ako si možno vylosovať birmovanca?
  • 1. spôsob (uprednostňovaný, odporúčaný):  V kostole, vo vhodnom čase, najlepšie po sv. omši požiadať kňaza a vytiahnuť si lístok s menom birmovanca, pričom sa do zoznamu zapíše meno a bydlisko patróna.
  • 2. sposob (najmä pre tých, ktorí nemôžu prísť do kostola alebo sú vzdialení):  Napísať krátku správu farárovi (sms, mail a pod.), uviesť svoje meno a bydlisko. Kňaz za Vás vytiahne lístok s menom birmovanca, do zoznamu zapíše Vaše meno a bydlisko a Vám pošle odpoveď s menom Vám zvereného birmovanca.

Aktuálny stav:

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS