Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Muzikál Predobraz

Ženy v Starom zákone v predobraze Ženy

  • Kultúrny dom Stará Bystrica
  • sobota 4. mája 2024 o16:00 hod.

 

Dlhoročné očakávanie, nádej Izraela. Táto nádej, že raz príde Mesiáš a ujme sa svojich maličkých, posilňovala izraelský ľud na ceste vernosti Bohu.

V šeole sa stretajú duše troch biblických žien: Rút, Judity a Ester. Čakanie na príchod Mesiáša vypĺňajú vzájomným rozprávaním svojich príbehov.

Predstavenie vrcholí ich spoločným spevom upriamujúcim pozornosť na predobraz Ženy, ktorý sa ukrýva v živote každej z nich. Predobraz Ženy – Pomocnice, Orodovnice, Kráľovnej, Matky, z ktorej sa zrodí prisľúbený a dlho očakávaný Mesiáš.,

Muzikálové predstavenie sa zrodilo v Karmeli – v modlitbe, tichu, načúvaní. Sestra Mária Ľubica od Najsvätejšieho Mena Ježiš ho písala počas svojich duchovných cvičení. Text scenára je inšpirovaný Svätým písmom a v podstatných prvkoch sa ho verne pridŕža. Spolu s hudbou vytvára priestor pre upokojenie, nadýchnutie sa túžbou po Bohu, pozýva človeka do hĺbky svojej duše. Nechýbajú ani humornejšie scény, kde divák zakúsi uvoľnenie, radosť, veselosť.

Predstavenie je obohatené o scénický tanec a tanec s typickými židovskými prvkami. Do muzikálu je aktívne zapojených viac ako 20 mladých i trošku zrelších ľudí.

© S. Mária Ľubica, DS Zázrak

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS