Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Súčasnosť
Farnosť Stará Bystrica
Nech každý, koho prijmete,
od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza

Súčasnosť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS