Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Služba chorým v nemocnici

Nemocničná duchovná služba

Služba chorým doma

Informácie ohľadom služby chorým a starým ľuďom doma

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS