Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Služba chorým v nemocnici

Nemocničná duchovná služba

Služba chorým doma

Informácie ohľadom služby chorým a starým ľuďom doma

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS