Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Kaplnka Božského srdca v Kotlinách

Kaplnka v chatovej osade Kotliny v katastri obce Klubina.

Požehnaná 3.10.2020. Požehnal misionár o. Martin Cingel.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS