Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Kríž pod Veľkou Račou

x

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS