Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Milión detí sa modlí ruženec 2022
Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Foto >> Milión detí sa modlí ruženec 2022

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS