Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Sviatosť krstu

Poučenie o sviatosti krstu

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS