Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Predvianočné eRko stretká 2014
Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

eRko >> Predvianočné eRko stretká 2014

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS