Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS