Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Úmysly svätých omší

Plánované úmysly svätých omší

Rezervované termíny sú nezáväzné; v prípade potreby sa môžu zmeniť.


    

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS