Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Kaplnka Božej ochrany u Budošov

Požehnaná 29.8.2021. Požehnal vdp. Štefan Richtárik.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS