Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Kaplnka Božej ochrany u Budošov

Požehnaná 29.8.2021. Požehnal vdp. Štefan Richtárik.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS